Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

Novostavba fakulty tropického zemědělství je v místě, kam původní koncept autora areálu, architekta Jana Čejky, situoval skleníky a výzkumnou základnu. Pravoúhlý systém L formy navazuje na směr objektu sousedních budov. „Trojtrakt“ umožňuje nejen ekonomické uspořádání vnitřních provozů budovy, ale svojí šířkou jasně navazuje na dispoziční řešení stávajících budov, stejně jako lapidární hmotová osnova fakulty. Pravoúhlé spojení dvou přibližně stejných křídel je racionálním vyústěním snahy o situování poměrně velkého objektu na nepříliš rozlehlou parcelu v sousedství dalších objektů a vytvořil se atraktivní veřejný prostor. Parkování je v podzemních garážích.

Architektura objektu je soudobou variantou původního řešení fakult od arch. Jana Čejky. Konstrukční osnova je ve formě přiznaného skeletu – rámové mřížky propsané na fasádě, jen konstrukční modul je rozšířený. Ponechán je i koncept parapetů. Stínění je pomocí ocelové konstrukce s výsadbou vzrostlých bambusových dřevin a sdružuje několik dalších funkcí: pobytovou, informační i výzkumnou. Stává se tak multifunkčně využitelným a reprezentačním prvkem. Dalším vegetačním prvkem je pobytová vegetační plochá střecha.

Autorská zpráva DRNH, pozn.: text odpovídá architektonické studii z roku 2016.

Místo / Address: Kamýcká 129, Praha-Suchdol
Autoři / Architects: Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Igor Serenčko, Kristýna Smržová / DRNH architektonická kancelář
Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zastavěná plocha / Built-up area: 1893 m2
Užitná plocha / Usable area: 5589 m2  
Obestavěný prostor / Enclosed volume: 24 544 m3
Projekt / Design time: 2016 (pouze studie)
Realizace / Implementation: 2020
Foto: Tomáš Malý a archiv DRNH

Vyšlo v časopise Stavba 2/2021

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*