Farská zahrada

Centrálním motivem návrhu farské zahrady je masivní dřevěný stůl coby místo setkávání a symbol sousedství. Umístěn je na průsečíku hlavních kompozičních os z „horní“ návsi přes farskou zahradu na věž kostela (umožněno odstraněním autobusové čekárny) a z „dolní“ návsi přes křížek na faru. Když si ke stolu sedneme, vidíme kostel i obě návsi, takže se nacházíme v pomyslném centru obce.
Autobusovou čekárnu jsme nahradili dlouhou lavicí podél zdi, která díky své poloze umožňuje pozorovat život na „dolní“ návsi a ze které se otevírá výhled do krajiny. Lavice slouží nejen cestujícím, ale i kolemjdoucím, cyklistům či výletníkům. Pro pozorování života „horní“ návsi je u štítové zdi fary umístěna lavička v záplavě květů.
Stávající bariéra terénní zdi a plotu oddělující zahradu od „dolní“ návsi jsme potlačili ustoupením plotu směrem do zahrady. Keramický plot jsme nahradili dřevěným plaňkovým (plaňky ve svislé ose otočeny o 90°), usazením z obou stran do květin.
Pro intimnější posezení je vytvořeno dřevěné pódium u kamenné zdi. Má dřevěnou palubu a pergolu z lankové konstrukce s pnoucími rostlinami, která tak obnovuje historickou stopu objektu mezi farou a obvodovou zdí a která hmotově uzavírá náves. Zeď se může využít pro promítání filmů (zavěšená bílá deska). Ve vazbě na lankovou pergolu jsou umístěny závěsné houpačky, na zadním dvorku je svah u obvodové zdi využit pro terénní klouzačku, lezací sítě ve svahu a tabuli na kreslení.
Na zadním dvorku vzniklo intimní a klidné místo – uzavřenost prostoru je podpořena stromem u dřevníku, centrem je tu kruhové kamenné ohniště zapuštěné v terénu.

Řešení prostoru kolem kostela se soustředilo na otevření průhledů do krajiny a provozní vazby, cestní síť reaguje na reálné směry pohybu. Rozšířený polozpevněný prostor s lavičkami u vstupu do kostela může být využit pro venkovní poslech bohoslužby pro maminky s dětmi. Doplňuje ho dřevěný mobiliář, nevyhovující plot byl nahrazen novým dřevěným. Velké zastoupení květinových výsadeb je zdrojem květin pro výzdobu kostela. Sortiment rostlin jsme volili s ohledem na jejich symbolickou vazbu – rostliny bílé, lehkého vzdušného habitu symbolizující očištění, lehkost, blízkost k nebesům.

Autorská zpráva

Projekt chyšecké návsi vznikl v roce 2014, záměr je postupně realizován od roku 2014 dodnes.
Realizace byla financována z těchto zdrojů: obec Chyšky, Římskokatolická farnost Chyšky, Nadace VIA, Nadace Vodafone, Era –  Poštovní spořitelna, o. s. Naše Chyšecko, drobní dárci a slevy řemeslníků.
Celkové dosavadní náklady činí 1 140 000 Kč, ke kterým je nutno připočítat přes 2500 dobrovolnických brigádnických hodin, což je velmi úctyhodné číslo!

Autoři: ….kontinual, projekční ateliér ­– Lucie Medková, Aleš Reiský, Pavel Pácalt, Jan Medek, Vendula Krausová
Realizace: 2014-2015, místní občané svépomocí

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*