FN Hradec Králové

Stavba získala titul Stavba Roku 2005

Adresa: Sokolská 581, Hradec Králové
Investor: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Autor: Jan Topinka, Michal Juha, Jan Líman
Projektant: DOMY architektonický a projektový atelier, spol. s r. o.
HIP: Danica Havlíková
Hlav. projektant: Blanka Handrychová
Dodavatel: Geosan Group, a. s., závod Kolín
Termíny: projekt: 2001-2002, realizace 11/2002- 07/2004
Zastavěná plocha: 5675 m2
Celkový obestavěný prostor: 91 870 m2
Celková podlahová plocha: 20 212 m2
Celkové náklady: 626 mil. Kč (z toho stavební část 506 mil. Kč)
Náklady na m2 podlažní plochy: 30 972 Kč/m2 (stavební část 25 035 Kč/m2)
Náklady na m3 obestavěného prostoru: 6814 Kč/m3 (stavební část 5508 Kč/m2)

Nosná konstrukce: železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet, jehož obvodový plášť je tvořen stěnami
Konstrukce podlah: technicky řešeny jako plovoucí, odděleny od železobetonové stropní desky a stěn místností tepelnou resp. akustickou izolací
Výplně otvorů: hliníkové s izolačním dvojsklem se zvýšenou tepelnou izolací
Střecha: ploché jednoplášťové nepochůzné střechy provedené jako fóliové s posypem kačírkem, nad strojovnou VZT je na železobetonové skořepině střešní plášť z titanzinku
Příčky: sádrokartonové, tl. 150 mm, na nosné kovové konstrukci, s dvojitým opláštěním a vloženou izolací z minerálních vláken, v technických prostorech a podzemním podlaží zděné z cihel pálených
Tepelná ztráta domu: 474 kW
Předpokládaná spotřeba tepla: 2,9 x 106 kWh/rok
Měrná energetická náročnost objektu: 168 kWh/ m2/rok

Autor fotografií: Radovan Boček, Rudolf RykrPavilon interních oborů FN Hradec Králové
JAN TOPINKA


V roce 1999 vypsala Fakultní nemocnice Hradec Králové veřejnou architektonickou soutěž na novostavbu Pavilonu interních oborů s podtitulem vytvoření „funkčního monobloku“ se stávajícími pavilony
chirurgických oborů a onkologie. Nový objekt jsme umístili odlišně od tehdy schváleného generelu, napříč komunikační osou areálu, naplnili tak ideu funkčního monobloku s propojením velkých pavilonů do celku a tím soutěž vyhráli.
Hlavní nástupní komunikací byl vytvořen nový urbanisticky velkorysý prostor, evokující historický koncept centrálního prostoru staré části areálu nemocnice. V předstihu byl vybudován pavilon hemodialýzy, který prostor uzavírá na západní straně. Do konce roku 2005 bude hotovo Výukové centrum Lékařské fakulty, napojené přímo na vstupní halu Pavilonu interních oborů a rozdělující předprostor objektu na část pro pěší s parkem a část provozně-komunikační, kde je výhledově plánován pavilon Emergence s akutním vjezdem sanitek i přistáváním helikoptér.
Nemocnice připravovala tuto stavbu velmi pečlivě. Byl to vzorový příklad, jak chystat velkou stavbu ve zdravotnictví. Vyhodnocení statistických údajů — sestavení uživatelského programu — oponentura těchto dokumentů v zahraničí — vypsání architektonické soutěže a její vyhodnocení — studie stavby — oponentura americkými specialisty — projekt. Výsledkem je účelná budova, která naplnila očekávání hradeckých lékařů.
Objekt je rozdělen do dvou hmot. Kvůli velmi složitým geologickým poměrům je propojen s dalšími pavilony nadzemními mosty.


Publikováno ve stavbě č. 6/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*