Fort: Evropské centrum Solidarity (ECS)

Investor: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o. o.
Projektant: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe FORT Sp. z o. o.
Dodavatel: Polimex Mostostal S. A.


Cor-Ten – myšlenka Solidarity ve finské oceli od Ruukki
31. srpen je důležitým a historickým datem, které odstartovalo pád komunismu ve střední a východní Evropě. Přesně v ten den v roce 1980 podepsal Lech WałÄ?sa dohodu s komunistickou vládou, která ukončila dlouhotrvající stávku v loděnici v Gdaňsku a umožnila zorganizovat první (v této části Evropy) svobodné a nezávislé odbory – SolidarnoÅ?ć. Třicet tři let po tomto dni a dvacet let po konečném pádu komunismu je výstavba Evropského centra Solidarity (ECS) v Polsku téměř dokončena. Společnost Ruukki je součástí tohoto projektu.

Finská společnost Ruukki jakožto výrobce a poskytovatel energeticky úsporných stavebních materiálů klade velký důraz na spolupráci s architekty a propagaci inovativních fasádových výrobků jako jsou fasády vyrobené z oceli Cor-Ten.

Fasáda Evropského centra Solidarity vyrobená z oceli Cor-Ten je dokonalým příkladem spojení energetické úspornosti a architektonické krásy, která je výsledkem nepřetržitého procesu změn barev a tvarů materiálu na fasádě centra. Wojciech Targowski z architektonického studia FORT, který navrhl budovu ECS, zdůrazňuje, že její fasáda vzhledem k její barvě, která se vztahuje k nedaleké loděnici, propaguje odkaz a myšlenku hnutí Solidarita v Polsku a v zahraničí. „Navíc je tento materiál odkazem na myšlenku rovnosti a tvrdosti odborů SolidarnoÅ?ć, která má původ v krajině loďařů”, upozorňuje Targowski. Při popisování jedinečných vlastností oceli Cor-Ten Szczepan Wroński, architekt odpovědný za design další pozoruhodné budovy využívající ocel Cor-Ten – Národní památkové museum v Palmiry – říká: “Cor-Ten je jediným materiálem, který se neustále vyvíjí a mění svou strukturu a vzhled. To je na něm ta nejkrásnější věc. Rád bych, aby tento proces trval věčně.”
Evropské centrum Solidarity (ECS) v polském Gdaňsku
Fasádní obklad Cor-Ten o tloušťce 5 mm byl instalován na předem zateplených železobetonových  stěnách. “Mezi komponenty je mezera o velikosti 12 mm, neboť – jak je široce známo – ocel pracuje. Ochranná vrstva, která je umístěna pod fasádou, navíc zamezí tomu, aby byla námraza na povrchu fasády viditelná”, popisuje Bogdan ZieliÅ?ski, inženýr z Gdańskie Inwestycje Komunalne (GIK). Za studena válcovaná ocel od Ruukki je díky její jedinečné chemické kompozici mnohem více odolná vůči korozi způsobené počasím než jiné obdobné desky vyrobené ze standardní karbonové oceli. Používáním oceli Cor-Ten je také možné zcela vyloučit potřebu dalších ochranných vrstev a nátěrů, a to jak během procesu výroby, tak životního cyklu budovy. Přispívá to k filosofii udržitelné výstavby a dovoluje snížit náklady na údržbu. Fasáda jako ta, která je v Evropském centru Solidarity, potřebuje přibližně tři roky k tomu, aby se těšila své konečné podobě. Firma Ruukki se nepodílela pouze na dodávkách materiálu COR- TEN během výstavby, ale ještě v přípravné fázi aktivně spolupracovala na návrhu projektu, obsahujícího celkové technické řešení.

Ocel Cor-ten, dodávaná společností Ruukki, je využívána pro fasády a opláštění kancelářských a obchodních budov, průmyslových objektů, ale také pro ocelové mostní  konstrukce. Tyto objekty díky použití patinujícího materiálu Cor-ten získávají zajímavý a nezaměnitelný charakter. Fasádní obklad nebo panely vyrobené z ocele Cor-ten se skvěle doplňují s ostatními přírodními materiály, jako jsou sklo, beton, kámen nebo dřevo. Čím dál častěji jsou však pro výjimečný vzhled a vlastnosti tohoto materiálu využívány pro méně typické projekty, jako jsou pomníky, sochy a  krajinná architektura. Své uplatnění si Cor-ten nachází také při rekonstrukcích sakrálních staveb, hradů, zámků, a dokonce i v případě novostaveb umístěných v historických centrech měst, prostě všude, kde je potřeba zachovat historický ráz stavby, nebo celých městských částí.

Oficiální otevření Evropského centra Solidarity je plánováno na 4. června 2014 – na výročí prvních svobodných voleb v Polsku v roce 1989. ESC bude hrát velmi důležitou roli pro celý region. Není to jen museum odborů Solidarność, ale instituce, která bude zaměřena na aktivní vzdělávání, kulturu a vědu. Jejím cílem je také propagace obecného povědomí o světě nezávislých hnutí, občanské společnosti a sociální spravedlnosti. Navíc zamýšlí podpořit všechny demokratické transformace, zejména v totalitních zemích.

Více informací na www.ruukki.cz/reference, www.facebook.com.

Patinující ocel Cor-Ten
Patinující ocel je v architektuře známá již od 60. let minulého století. V podstatě jde o ocel se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Ocelí Cor-Ten pak nazýváme oceli typů S355JOWP a S355J2G1W se specifickým složením, kdy je legování prováděno malým množstvím chromu, niklu, mědi a fosforu.

Tyto látky poté tvoří ochrannou vrstvu samotného jádra oceli Cor-Ten. Pro iniciaci této vrstvy je nezbytné vystavení materiálu běžným klimatickým jevům (změny teploty a vlhkosti). Vliv vnějšího prostředí se nutně projeví na vnějším povrchu oceli korozí. Zde nastupuje specifikum oceli Cor-Ten, neboť koroze vytvoří na povrchu tenkou zoxidovanou vrstvičku (dle měření v českých podmínkách za 20 let cca 100 µm), která plní úlohu hlavního ochranného štítu konstrukce. Nejsou tedy nutné, a s ohledem na vzhled fasády Cor-Ten a funkčnost zoxidované vrstvy ani žádoucí, pravidelně se opakující nátěry speciálními přípravky, jako je tomu u běžných konstrukčních ocelí. Fasáda Cor-Ten pak na povrchu staveb vytváří jedinečný a nezaměnitelný efekt změny vzhledu stavby v průběhu ročních období a jejího životního cyklu.

Bližší informace:
podle podkladů společnosti Ruukki

Evropské centrum Solidarity (ECS) v polském Gdaňsku Evropské centrum Solidarity (ECS) v polském Gdaňsku

Doplněno Stavbaweb:
V mezinárodní architektonické soutěži na návrh Evropského centra Solidarity v Gdaňsku, která proběhla koncem roku 2007, zvítězila mezi 62 přihlášenými polská kancelář Fort Architecs.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*