Foukaná izolace CIUR

Nevýhody dvouplášťových střech panelových domů spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci, což znamená větší spotřebu tepla na vytápění, ale i přehřívání podstřešních bytů v letních měsících. Vhodnou technologií pro rekonstrukci je aplikace foukané izolace CIUR.

Důvodem nedostatečných tepelnětechnických parametrů starých dvouplášťových střech jsou většinou kromě malé tloušťky izolantu i jeho stáří a nízká kvalita. Izolace je často degradovaná a neplní svou funkci. Situaci zhoršuje také špatné odvětrání dutiny dvouplášťové střechy v případě malých nebo ucpaných atikových větracích otvorů. Ve vrchních pláštích, obvykle tvořených několika asfaltovými pásy, se udržuje skrytá vlhkost způsobující poruchy hydroizolační funkce střechy. Vyšší vlhkost v povrchovém souvrství pak zvyšuje i vlhkost horního dřevěného pláště. Narůstá tak riziko hnilobných procesů, výskytu dřevokazných hub a plísní a degradace dřevěné konstrukce. 

Řešení s využitím foukané izolace CIUR
Klasickou cestou jsou tyto dvoupláště opravitelné pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Zajímavé a komplexní řešení tohoto problému při zachování dvouplášťové střechy nabízí firma CIUR. Znamená to aplikaci foukané tepelné izolace do dutiny dvouplášťové střechy včetně zhotovení a uzavření aplikačních otvorů, osazení odvětrávacích prvků, pokládky nové střešní krytiny z PVC fólie včetně klempířských prvků a hromosvodu, ale i zateplení výtahové šachty a zpracování a rekonstrukce všech ostatních detailů souvisejících se střechou a jejím bezprostředním okolím.

Ve srovnání se změnou zastřešení na jednoplášťové jsou finanční náklady i časové nároky rekonstrukci pomocí technologie CIUR poloviční.

Průběh sanace
Do dutiny na už nefunkční minerální vatu se nafouká 20 cm velmi účinné celulózové izolace Climatizer Plus. Tím se teplotně odizoluje dolní plášť a ve střešní dutině se výrazně sníží teplota. Zároveň se tím sníží teplota vzduchu v ponechané provětrávací mezeře a tím poklesne i její schopnost přijímat vlhkost. Následně se zmenší i vyhřívání prkenného záklopu, který tím pádem zůstane studený a jakmile na něj narazí teplý vzduch, dojde k orosení. To znamená, že se v mezistropní dutině musí zintenzivnit provětrávání. Proto se instaluje systém odvětrání zúžené vzduchové vrstvy pomocí plastových nástřešních komínků. Na původní asfaltové pásy se přes geotextilii položí nová fóliová hydroizolace. Provětrávání střechy nově zajišťují komínky a průběžná atiková štěrbina. I v novém stavu je tedy vítr hlavní hnací silou provětrávání.

Co se nestane a co získáte
Nezaplatíte více než 1300–1600 Kč/m². Nezažijete hluk, prach a riziko vytopení deštěm v případě výměny za jednoplášťovou skladbu. Nezažijete strach z případných dalších nákladů na vícepráce po odstranění svrchního pláště.

V případě zadání generální dodávky opravy dvouplášťové střechy od firmy CIUR získáte záruku 10 let na generální dílo a v případě vzájemné dohody i servisní smlouvu na dobu neurčitou. To určitě nejsou běžně nabízené podmínky.

Jak probíhá zateplení střechy bytového domu, uvidíte ve videu (cca 3 minuty). Více informací najdete na www.climatizer.cz.

Petr Čamra, vedoucí střediska aplikací izolací, CIUR, a. s. Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*