Foukaná tepelná izolace – rychlé a ekonomické řešení

Západočeská univerzita v Plzni spravuje v Borské ulici čtyři bytové domy, které byly postaveny v roce 1999. Jedná se o klasické panelové skelety zakončené dvouplášťovou rovnou střechou o rozměru zhruba 24 x 20 metrů. Správa budov začala v roce 2003 řešit problém s nedostatečným zateplením a vlhkostí v horních patrech domu, která byla provázena tvorbou plísní. Zatímco spodní byty se při nulové venkovní teplotě přetápěly na 26 °C, tak na stropech horních bytů bylo naměřeno pouhých 11 °C. Kontrolními sondami se zjistilo nedostatečné a navíc špatně provedené zateplení minerální deskovou izolací. Rozpočet na demontáž střechy, položení izolace, montáž nové střechy, manipulační mechanizaci a práce byl odhadnut na 1 milion korun pro jeden dům, což bylo nad možnostmi správy budov. Hledalo se tedy jiné, ekonomičtější řešení. Firma PIRMET s. r. o. navrhla použít foukanou tepelnou izolaci Climatizer Plus® a to z důvodů technických parametrů, ceny a rychlosti realizace.Vlastnosti foukané izolace
Climatizer Plus®
je unikátní tepelná a akustická izolace, která je vyráběna na bázi přírodního celulózového vlákna firmou CIUR a.s. Jeho měrná tepelná kapacita je 1919 až 2142 J/kg.K, takže bezvadně funguje v zimě i v létě s dostatečnou tepelnou setrvačností. Tepelný odpor při cca 20 cm tloušťce je 5 m2.K/W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W/m2.K). Velkou výhodou je nízká tepelná vodivost (Ê?D(23/50) = 0,038 W/m.K) při nízké objemové hmotnosti okolo 30 až 40 kg/m3. To znamená, že výborně izoluje, ale nezatěžuje stávající konstrukce střech svoji vahou. Climatizer Plus® je schopný se velmi rychle zbavit vlhkosti, velmi dobře přilne ke všem detailům, a tím snižuje riziko tepelných mostů a spárového proudění vzduchu. Díky svému složení vyniká svými protipožárními vlastnostmi a rovněž zlepšuje akustiku stavby. Climatizer Plus® je vhodný zejména pro izolace obvodových plášťů a stropů suchou nebo stříkanou technologií.

V případě vyšších požadavků na požární odolnost konstrukce (třída A1) je možné jej nahradit izolantem Climastone®. Naopak v místech, kde hrozí nebezpečí styku s vodou (podlahové konstrukce, předstěny, obezdívky atp.), se uplatní zcela nenasákavý Climastyren®.

Příklad z Plzně je inspirací

Bytové domy v Plzni jsou typickou ukázkou uplatnění Climatizeru Plus®. Do stávající střechy každého domu bylo navrtáno 56 otvorů, kterými se „zafoukala“ celá dutina o průměrné tloušťce 30 cm (tj. cca 150 m3) bez zhutnění. Po krátkém čase došlo k sesednutí materiálu a vytvoření přirozené odvětrávací dutiny. Montážní otvory byly následně osazeny komínky pro lepší odvětrávání střechy. Realizace trvala 5 dní a objem investice činil cca 250 tisíc Kč, tedy pouhých 25 % oproti původnímu odhadu. V první fázi došlo k okamžitému efektu snížení teploty na patě domu o 6 °C, přičemž teplota u stropu horních bytů stoupla na 21 °C. Protože byty se stále ještě přetápěly, byla snížena teplota na patě domu o další 3°C. Horní patra byla již bez plísní a vlhkosti. Pozitivní zkušenosti s prvním domem ovlivnily rozhodnutí aplikovat tento způsob zateplení i na dalších třech domech. V současné době, též po výměně oken, se náklady na vytápění domů pohybují na hranici 40 % původních nákladů!

V roce 2009 byla provedena za přítomnosti zástupců Svazu českých a moravských bytových družstev kontrola střešního pláště, která ukázala bezchybnou funkci odvětrávání střechy a perfektní stav izolace. Podobným způsobem byly zatepleny i další bytové domy, školy, školky a jiné objekty v celé ČR. O dlouhé životnosti Climatizeru Plus® svědčí i příklad školy z Opavy, kde po 20 letech fungování takto zatepleného objektu došlo k nucené rekonstrukci střechy a stropů, přičemž dříve aplikovaný Climatizer Plus® sekonstrukce strojně vysál, aby mohl být následně znovu použit pro izolaci nových stropů.

Climatizer Plus® patří do skladebního systému izolací COMPRI®, který nabízí ucelená řešení pro kompletní nebo částečnou tepelnou izolaci všech typů budov, jakož i dosažení akustického komfortu. COMPRI® je synonymem pro přirozeně zdravé bydlení a nízké náklady na vytápění. Vyrábí a dodává firma CIUR a. s. již od roku 1991.

Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz nebo také na www.ciur.cz
podle podkladů společnosti CIUR

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*