Gletscherjet 3 + 4

Kitzsteinhorn nad rakouským městečkem Kaprun je lákavým turistickým cílem i pro české turisty a lyžaře. Starý systém lanovek neměl již dostatečnou kapacitu pro zimní turistiku ani pro přibývající množství letních návštěvníků. Dráhy Gletscherbahnen Kaprun se proto před dvěma lety rozhodly vybudovat lanovku novou.

Příroda a technika
Stanice Gletscherjet 3 + 4 a centrální stanice navrhoval architekt Arkan Zeytinoglou, který se u tří stanic lanovky inspiroval impozantní ledovcovou krajinou. Jednotlivé stanice připomínají ledové skály, rozložené v zimní krajině.

Vysokoalpská výstavba
Zpřísněné podmínky, které s sebou nese výstavba ve výšce téměř 3000 metrů nad mořem, musely být zohledněny také při výběru stavebních postupů a materiálů. Drsné podmínky vyžadují několikanásobek výkonu, potřebného pro výstavbu této velikosti v běžných podmínkách. Nakonec byla vybrána co nejjednodušší konstrukce: základy z vyztuženého betonu, konstrukce z ocelových nosníků a nevytápěná skořepina z předzvětralých modrošedých kazet RHEINZINK- prePATINA blaugrau, ležících na podkladní konstrukci z lepeného lamelového dřeva.

100% ekologický materiál RHEINZINK
Rozhodující pro výběr materiálu byly výjimečné ekologické vlastnosti materiálu RHEINZINK: Produkty RHEINZINK jsou mimořádně trvanlivé – i v těchto konkrétních extrémních podmínkách je realisticky předpokládaná životnost min. 75 let. Nejnižší spotřebou energie a tím i nejnižšími emisemi CO2 při výrobě RHEINZINK vytváří nejmenší ekologickou zátěž ze všech stavebních kovů. RHEINZINK je 100 % recyklovatelný, míra recyklace je již v současné době vyšší než 95%. V analýze celého životního cyklu dosáhl zinek ve všech sledovaných kategoriích výborných výsledků. Ze všech uvedených a mnoha dalších důvodů byl RHEINZINK vyhlášen institutem Bauen und Umwelt e.V. (IBU e.V.) stavebním produktem šetrným k životnímu prostředí.

Podrobné informace o ekologických vlastnostech materiálu RHEINZINK a jeho vlivu na životní prostředí najdete zde:
Prohlášení o produktech, certifikáty
C2C certifikát střecha – fasáda
C2C certifikát odvodnění
EPD RHEINZINK- prePATINA blaugrau a schiefergrau
Ochrana před elektrosmogem

Osvědčené, individuálně adaptované systémy
Na stanici Gletscherjet 3 + 4 se měly horizontální panely používané na fasádách použít i pro zastřešení. Vzhledem k extrémní poloze – horní stanice se nachází asi 3000 metrů nad mořem, ze statického hlediska bylo nutno počítat s množstvím sněhu až do výše 4 m – bylo od počátku jasné, že jsou nezbytná dodatečná opatření pro odvádění zátěže, vznikající ve středu panelů. RHEINZINK- horizontální panel byl upraven tak, že na jedné straně je zajištěna celoplošná podpora povrchu dřevěnou deskou. Na druhé straně byl u atypického detailu hřebene vytvořen nepatrně vyšší ohyb tak, aby byla voda přirozeně odváděna vždy směrem dopředu, případně do žlabů vytvořených po obou stranách. Tím je zamezeno vnikání vody přes vodní drážku. Celková konstrukce byla provedena tak, že souhrnné množství vody může být bezpečně odváděno spodní konstrukcí střechy (vodotěsným podstřeším). Výsledkem je systém odolný proti dešti a extrémním podmínkám s vysoce estetickým panelovým vzhledem.

Zajímá Vás RHEINZINK- horizontální panel H25? Více informací najdete zde
Další zajímavé referenční objekty RHEINZINK najdete zde
Text a foto: RHEINZINK

Doplněno Stavbaweb:
www.kitzsteinhorn.at
Gletscherjet 3 + 4Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*