Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb

Pro historické centrum obce Líbeznice jsou typické uzavřené formy hospodářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. Nároží ulic Družstevní a Mělnická ovládají bílé budovy obecního úřadu a Domu služeb, které jsou úhelným kamenem celého obecního prostoru. V druhém plánu za Domem služeb jsme proto chtěli vytvořit intimnější prostor, jakousi agoru nebo náměstíčko odstíněné od tranzitní dopravy.

Barevné objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytvářejí s Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu „komunikují“ a dávají novému nádvoří lidské měřítko. Hasičská zbrojnice se otáčí svým čelem do Mělnické ulice a široké schodiště vedle ní umožňuje důstojný nástup do nového veřejného prostoru. Ten je oživen dvěma řadami stromů mezi kolmými stáními a sochami „ochránců stromů“ Ivany Šrámkové. Ti už dostali od občanů svá jména a dávají nádvoří charakter a určitou radost.

Podlouhlý objekt zázemí technických služeb pohledově odděluje pobytovou reprezentativní část dvora od manipulační a skladové plochy v zadním plánu území. Stanice dobrovolných hasičů stojí včele dvora, orientována je ve směru příjezdu. Svou boční fasádou se zapojuje do obecního prostoru ulice s parkovou úpravou. Sem je orientována víceúčelová klubová místnost hasičů. Podél východní hranice území ponecháváme volný pás zeleně s možností pěšího propojení plánované obytné čtvrti v záhumením prostoru obce.

Jednotný vzhled a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Obezděné pilíře vymezují užitný prostor a podpírají dřevěnou konstrukci valbové střechy se střešní krytinou z velkoformátového plechu. Volný prostor mezi pilíři vyplňuje dřevěný rastr, který zajišťuje dostatečné provětrání a prosvětlení objektu a v exponované části slouží zároveň jako slunolam. Vytápěné prostory jsou zatepleny zevnitř pomocí vložených izolačních panelů dřevěné konstrukce. 

Sjednocená barevnost objektů v různých, ale blízkých odstínech červené – od přírodních cihel přes barvu střešní krytiny, část vnitřních výmaleb v odstínu antuky až po krycí nátěr oken a žaluzií – zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání staveb.

Autorská zpráva

Investor: Obec Líbeznice
Autoři: Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Jaroslav Malina, Jan Lankaš, Ivana Šrámková – sochy ochránců stromů
Projekt: Ehl & Koumar Architekti s.r.o., Atelier RENO spol. s r.o.
Generální dodavatel: GEMA ART GROUP a.s., stavbyvedoucí Ing. Jan Drössler, Ing. Radovan Koutek – vedoucí projektu
Technický dozor investora: Ing. Aleš Řada
Náklady: 25 mil. Kč bez DPH; stavba vyrostla díky finanční pomoci ministerstva vnitra a Středočeského kraje

Hasičská zbrojnice: zastavěná plocha 216,45 m2, obestavěný prostor 1060,61 m3, užitná plocha 166,66 m2, počet uživatelů 10-12 osob
Zázemí technických služeb: zastavěná plocha 324,00 m2, obestavěný prostor 1504,80 m3, užitná plocha 253,87 m2, počet uživatelů 10 osob
Celková plocha řešeného území: 3910 m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    musí být vše, co se týká hasičů červené?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*