Hledá se Stavba roku Středočeského kraje 2020

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu se Středočeským krajem, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví hledají uchazeče o titul 7. ročníku prestižní soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020.

Soutěž má otevřené přihlášky do 10. června 2020. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.
Odevzdání přihlášek i veškeré dokumentace je realizováno elektronicky, což je v souladu i se všemi aktuálními mimořádnými opatřeními.

Soutěž může aktivně pomoci, i za současné mimořádné situace, představit a seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úspěchy stavitelství a architektury na území Středočeského kraje a prezentovat tak práci všech, kdo se na realizaci těchto staveb podíleli. Cílem soutěžní přehlídky, je dnes, ještě více než v předchozích letech představení a podpora kvalitních realizací staveb, se snahou představit a ocenit tak činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných na území Středočeského kraje.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti dalších vypisovatelů. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Jaroslavy Pokorné Jermanové. Soutěž je realizována v součinnosti s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje.

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje.

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2020, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují rovněž se zvláštní ceny. V soutěži je udělována také Cena veřejnosti, stavbě oceněné na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které bude spuštěno následně po uzavření přihlášek.

Velká pozornost je věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry a vlastní realizaci stavby. Významným kritériem je rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Soutěž je určena pro stavební díla ze všech oborů (novostavby, rekonstrukce, inženýrská díla, interiéry, krajinářské úpravy, dopravní stavby, hospodářské stavby atd.), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášky, realizovaná na území Středočeského kraje, a které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími mohou být velké stavby velkých měřítek a nad místním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020 se uskuteční na podzim roku 2020. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2020 postoupí tradičně do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2021. Harmonogram a termíny mohou být v návaznosti na aktuální vývoj dění následně upraveny a upřesněny.

S přihlášenými i oceněnými stavbami se budete moci po celý rok potkávat při nejrůznějších příležitostech a na výstavách, které budou také i virtuální.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*