Hledá se tým na proměnu Seifertovy ulice

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy vypsal výběrové řízení na tým, který vytvoří koncepční studii architektonického, krajinářského a dopravního řešení Seifertovy ulice. Jedná se o pilotní projekt takového rozsahu, který bude klást důraz na opatření spojené s klimatickou změnou, a to zejména systému hospodaření s dešťovou vodou. Uchazeči se mohou hlásit do 31. 5. 2021. 

Seifertova ulice představuje jednu z nejvýznamnějších pražských tříd a zároveň důležitou dopravní osu mezi Žižkovem a centrem města. Spodní část ulice v oblasti u železničního podjezdu – křižovatka U Bulhara, je klíčovým dopravním uzlem celého území. Již dlouho však vyžaduje komplexní rekonstrukci a její aktuální stav nevyhovuje potřebám obyvatelů města. Myšlenku na celkovou revitalizaci ulice odstartovala plánovaná rekonstrukce tramvajové trati.

„Seifertova ulice není jen důležitou dopravní tepnou, ale také místem, které vyžaduje svoji celkovou revitalizaci, aby se v něm lépe žilo. Přidanou hodnotou plánované rekonstrukce by tak měla být i obnova veřejného prostoru v celé přilehlé oblasti. Jedná se např. o rozšiřování chodníků, výsadbu nových stromů, či opravu schodiště,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček. 

Koncepční studie bude vznikat za spolupráce se zpracovatelským týmem Koncepční studie srážko-odtokových poměrů Seifertovy ulice, který již práce na studii zahájil na začátku roku. Obě studie budou vznikat současně.

„Plánovaná rekonstrukce Seifertovy ulice je příležitostí, jak snížit znečištění ovzduší důležité dopravní oblasti. Otevírá se tu také prostor pro uplatnění dalších prvků, které povedou k naplnění našeho klimatického závazku, jako třeba výsadba nové zeleně či opatření pro vsakování dešťové vody,“ doplňuje náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Projekt rekonstrukce Seifertovy ulice je spolu s rekonstrukcí Táboritské ulice plánován na rok 2024. Seifertova ulice by měla mít nově i prvky tzv. modrozelené infrastruktury, které bojují proti dopadům klimatické změny. Seifertova ulice je v tomto ohledu pilotním projektem. Právě práce s dešťovou vodou zajistí dostatečné zavlažování okolní zeleně a pozitivně ovlivní mikroklima ulice. 

„Ve všech projektech, kterým se věnujeme, se snažíme myslet dopředu. Proto v případě Seifertovy ulice pracujeme s principy hospodaření s dešťovou vodou. I proto mám radost z její plánované proměny, která se může stát pro další projekty vzorem a inspirací. V budoucnu by totiž takováto řešení měla být již standardem,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Do nového návrhu, jak bude ulice a její okolí v budoucnu vypadat, se bude moci zapojit i veřejnost. Občané mohou vyplnit online dotazník či se informovat přímo v lokalitě v kontejneru IPR. Součástí participace jsou také diskuze s Městskou částí Praha 3 a s klíčovými aktéry řešeného území. Naplánovaný je i webinář, kde budou panelisté diskutovat na téma hospodaření s dešťovou vodou. Výsledky dotazníku budou zohledněny v celkové koncepci rekonstrukce.

„Rekonstrukce tramvajové trati je významnou příležitostí pro zvelebení celé ulice a její přiblížení více lidem. Zpracovatelé studie budou muset hledat rovnováhu mezi potřebami komfortu tramvajové dopravy, dostatečného prostoru pro pěší a cyklisty, nových stromořadí, a nároky na parkování. Věřím, že rekonstrukce Seifertovy ulice se může stát dobrým příkladem, jak má být navržena významná městská ulice v době extrémních výkyvů počasí a vážných dopadů klimatických změn,“ komentuje chystanou rekonstrukci Ondřej Rut, místostarosta Městské části Praha 3.   

Podmínky veřejné zakázky:
Složení zpracovatelského týmu:
architekt, krajinářský architekt, dopravní inženýr
Hodnota zakázky: 1 997 056,- Kč bez DPH
Termín pro podání nabídek: 31. 5. 2021 v 11h dopoledne

Cíle koncepční studie
a. Definovat základní koncepci veřejných prostranství v měřítku širšího území odpovídající rozsahu povodí Seifertovy ulice.
b. Navrhnout celkové řešení Seifertovy ulice a přilehlých veřejných prostranství, jehož součástí bude koncepce zelené a modrozelené infrastruktury včetně použití prvků hospodaření s dešťovou vodou (HDV).
c. Navrhnout etapizaci prací tak, aby realizace mohla proběhnout postupně v ucelených etapách včetně potřeb koordinace s navazujícími záměry.
d. Vytvořit pilotní návrh s implementací modrozelené infrastruktury, který přispěje k novému pohledu na nastavení městského plánování a řešení systémových bariér.
e. Navrhnout dopravní uspořádání, umístění tramvajové trati a uspořádání zastávek dle zadání.

Více informací k výběrovému řízení lze nalézt na profilu zadavatele

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*