Hluk z odpadních kanalizačních systémů v interiérech dokáže eliminovat potrubí z moderních materiálů

Nepříjemné zvuky, jako je různé šplouchání, klokotání a splachování v odpadních kanalizačních systémech zejména v bytových domech, hotelech či nemocnicích patří mezi nežádoucí jevy, které ruší a negativně ovlivňují kvalitu spánku. Proto se stavební obor snaží hlukovou zátěž uvnitř budov minimalizovat a hledá tak stále nové materiály a technologie, které lze s úspěchem při stavbě nových objektů použít. Pro omezení hluku v interiérech jsou proto navrhovány moderní a odolnější systémy pro tzv. „tichou kanalizaci“.

V současné době není hluk související s provozem vnitřní kanalizace žádnými předpisy nebo normami v České republice regulován. Proto se ve stavební praxi stále používají německé směrnice, které uvádějí hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Jedná se o směrnice DIN 4109 a VDI 4100, které nejčastěji zmiňují hodnoty povoleného hluku 30 dB(A).

Materiály, které dokáží hluk pohltit
Pro vnitřní kanalizaci se v minulosti používaly slabostěnné systémy vyztužené minerálním plnivem. V současné době jsou již nahrazovány moderními silnostěnnými systémy třívrstvé konstrukce z minerálně vyztuženého polypropylenu, který hluk dokáže podstatně omezit. Na výborných akustických vlastnostech kanalizačních systémů z tohoto materiálu se značnou měrou také podílí podoba a materiál instalačních objímek a vlastní koncepce kotvení potrubí. Podstatnou roli v odhlučněném systému má také způsob provedení instalace kanalizace i prostorově dispoziční rozvržení potrubí, stejně tak i objemové průtoky odpadní vody. Pro fungující systém tiché kanalizace je vedle kvalitních trubek a tvarovek také důležité kotvení, které v nemalé míře celkové odhlučnění ovlivňuje. Jako základní kotvení pro většinu systémů odhlučněné kanalizace je doporučené používání odhlučněných objímek. Pro dosažení ještě lepších zvukově izolačních vlastností se doporučuje použití speciálních odhlučněných objímek ve dvojité konfiguraci opěrné a fixační objímky.

Odhlučněné potrubí Wavin SiTech+
Díky zvýšené hmotnosti materiálu o 20 % jsou akustické projevy protékající vody výrazně zredukovány. Nová třívrstvá konstrukce a složení materiálu umožňují splnit maximální povolenou hodnotu hlučnosti se značnou rezervou. Vnitřní vrstva potrubí zajišťuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media. Systém nabízí i všechny další výhody plastových potrubních systémů, jako je odolnost proti korozi, nízká hmotnost, snadná manipulace a montáž a tím i nízké náklady. Toto kanalizační potrubí se proto doporučuje instalovat všude tam, kde je potřeba co nejvíce omezit hlukovou zátěž, zachovat bezpečnost a chránit životní prostředí.

Systém Wavin AS+
Absolutní špičku v oblasti snižování hluku při zachování maximálního výkonu představuje moderní systém Wavin AS+, který je vyroben ze speciálně upraveného polypropylenu Astolan. Při montáži využívá speciálních objímek, na jejichž vývoji se podíleli experti ze společnosti Walraven. Složení vnitřní gumy těchto objímek bylo navrženo a testováno za účelem pohlcování přesně těch frekvencí hluku, které se v potrubí vnitřní kanalizace vyskytují. Více než 30 let zkušeností a sto tisíc hodin testování hladiny hluku a zkoušení nových materiálů přineslo unikátní modré těsnění, které garantuje těsnost a bezchybnost montáže. Kompaktní design perfektní pro malé a úzké prostory a speciálně tvarovaný konec redukuje sílu potřebnou ke spojení, což umožňuje velmi snadnou instalaci. Unikátní patentované modré těsnění garantuje těsnost a bezchybnost montáže. Výhodou tohoto těsnění je usnadnění montáže, skvělá tlaková odolnost spoje i při vychýlení potrubí.

Unikátní jsou i naměřené hodnoty
Při použití vnitřní kanalizace Wavin AS+ spolu se speciálními objímkami Wavin v konfiguraci „low noise“ (1 fixační objímka), je naměřený hluk při rychlosti průtoku 2l/s 14dB(A), při průtoku 4l/s 19dB(A), což jsou hodnoty daleko nižší, než požaduje výše zmíněná německá norma DIN 4109 (30dB(A). V případě využití speciálních objímek Wavin v konfiguraci „no noise“ (1 opěrná, 1 fixační objímka), se pak hodnoty ještě výrazně sníží, a to pod 10 dB(A) při rychlosti průtoku 2l/s.

Hlučnost dokáže spočítat Wavin SoundCheck
Při přípravě projektu vnitřní kanalizace nyní pomůže nová praktická aplikace, která na základě zadaných parametrů nasimuluje hlučnost celého systému. Pro zjištění míry hlučnosti systému vnitřní kanalizace v dané instalaci je nutné zadat objem a typ místnosti, pozici kanalizačního systému a odpovídající informace o tvaru potrubí, výšce a průměru. Důležité je také zadání údajů o izolaci potrubí a průtoku, stejně jako o konstrukci stěn, kudy je potrubí vedeno. Jakmile jsou zadány všechny potřebné informace, vygeneruje se detailní report. Spočítaná úroveň hluku je zobrazena v db(A) a mění se současně se změnou každého parametru.

podle podkladů společnosti Wavin

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*