Horácká aréna v Jihlavě

Multifunkční komplex o čtyřech budovách nabídne sportovní, kulturní a společenské prostory určené různému publiku. Nový areál oživí veřejný prostor a integruje zapomenutou oblast Jihlavy do centra města.

Horácká aréna v Jihlavě se stane jedním z největších sportovních a volnočasových areálů v České republice. Už za dva roky naváže nová stavba na stávající městský hokejový stadion, chátrající sportovní halu postavenou v roce 1956. Součástí multifunkčního centra bude ledová plocha, střešní běžecká dráha, posilovna, dále také sportovní akademie, restaurace a obchody. Stavba bude hostit regionální sportovní i kulturní akce, bude fungovat jako veřejná platforma otevřená různým divákům a oživí dlouho zapomenutou část města.

Návrh studia CHYBIK + KRISTOF na novou víceúčelovou arénu v Jihlavě reviduje stávající strukturu budovy, která původně vznikla jako domácí stadion pro regionální hokejový klub. Multifunkční prostor s kapacitou 5 600 diváků rozšiřuje původní účel stadionu. Vytváří univerzální prostor určený nejen pro sportovní, ale také kulturní aktivity a zároveň poskytuje nejmodernější zázemí.

Nové místo setkávání
Arény bývají obvykle zasazeny na periferii měst, ta jihlavská se nachází na hranici historického centra města. Sousedí s parkem a univerzitou, do jejichž prostor se v rámci návrhu začleňuje. Několik veřejných prostranství vnořených mezi čtyřmi budovami městského stadionu umožňuje jeho splynutí s okolní městskou krajinou. Horácká aréna vytvoří transparentní a plynulý přechod mezi zdánlivě odlišnými prostory, čímž oživí a otevře oblast novým funkcím a rozšíří centrum Jihlavy. Občané města se v novém prostoru budou moci volně pohybovat a setkávat.

Stavba se rozkládá do čtyř samostatných, vzájemně se doplňujících budov, propojených prostorem, který využívá stávajícího výškového zlomu mezi parkem a vysokou školou. Zatímco stávající obdélníkový stadion projde kompletní přestavbou, sportovní akademie zůstane zachována. Oba nové objekty jsou navrženy tak, aby hostily nové funkce a lépe zapadly do celkového prostředí a jeho charakteristické estetiky. Centrální část návrhu tvoří nová prostorná aréna: monumentální stavba, jejíž materiály a forma odrážejí historii města. Červená odkazuje na barvu charakteristickou pro jihlavské střechy a trojúhelníkový vzor na fasádě představuje ostré trojúhelníkové kameny nalezené v korytě řeky Jihlavy, z nichž vychází samotný název města odvozený ze slovanského slova jehla. 

Oválná aréna je koncipována jako všestranný vnitřní prostor, vybavený nezbytným komplexním technickým zařízením, který slouží zároveň jako hokejové kluziště, výstavní a společenská hala i koncertní sál, doplněný krytou tělocvičnou. Další funkcí budovy je běžecká dráha na střeše, odkud se otevírá výhled na město. Sousední budova s vyvýšenou konstrukcí zve návštěvníky do komplexu tím, že jim umožňuje nahlédnout z ulice dovnitř. Její součástí je pivnice, hotel, tělocvična nebo obchod pro fanoušky. Je určena výhradně návštěvníkům komplexu a zajišťuje spojení se sousedním sportovištěm. 

Jihlavská multifunkční aréna se stane prostorem pro každodenní využití, městským sportovním, kulturním a společenským areálem, určeným pro návštěvníky arény, sportovce, studenty akademie i širokou veřejnost. Rozsáhlý, dobře viditelný a rozpoznatelný komplex – esteticky i konstrukčně – vytvoří novou, srozumitelnou a rozpoznatelnou ikonu města. “Horáckou arénu jsme navrhli jako všestranný komplex, jehož různé funkce se odrážejí v technické struktuře, krajinářské úpravě i estetice budov. Při integraci rozdílných účelů jsme významně zohlednili jejich různé publikum, přičemž jsme se snažili reflektovat potřeby různorodých sociálních a generačních skupin, abychom podpořili jejich vzájemnou interakci. Aréna je více než sportovním centrem, je to společenský areál města,” popisují projekt architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof.

Investor: Město Jihlava
Adresa: Horácká aréna, Tolstého 23, Jihlava
Architektonický návrh: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Jiří Richter, Luděk Šimoník, Kryštof Foltýn, Martin Holý, Denisa Annová, Ondřej Mičuda, Urszula Sedziak, Tomáš Wojtek, Laura Emilija Druktenytė
Objem: 183 630 m3
Rozloha: 25 000 m2
Struktura: ledová plocha, tělocvična, běžecký ovál, restaurace, 8 malých gastro provozoven, 8 kanceláří, ubytovna, síň slávy, akademie, 24 šaten, bar, 36 sky boxů, posilovna, fan shop
Dokončení projektu: 2025
Náklady: 1,8 mld Kč


Tisková zpráva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Soutěž na návrh skončila v srpnu 2019, projekt má být dokončen v roce 2025. Mohl bych si CHYBIK + KRISTOF poslat pro smrt?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*