Hybridní systém Interactive CLIQ spojuje výhody mechanických a elektronických zámků

Fotogalerie ke článku (3)

Interactive Cliq

Interactive Cliq

Interactive Cliq

Interactive Cliq

Interactive Cliq / Programming device

Interactive Cliq / Programming device
Celá fotogalerie (3)

Systém Interactive CLIQ vyvinula firma Mul-T-Lock.

Interaktivní systém CLIQ představuje zcela novou koncepci v zamykání. Jedná se o hybridní elektromechanický systém, který v sobě spojuje výhody osvědčených mechanických vložek a elektronických zamykacích systémů.

PRAHA 31. 1. 2008 — Důkladné zabezpečení každého objektu je možné pouze tehdy, když je jeho správce nebo majitel schopen jednoznačně přidělovat (resp. odebírat) a následně také kontrolovat přístup do jednotlivých částí (sklad, kanceláře, sklep atp.) výrobního podniku, veřejné instituce či soukromého objektu, a to v předem vymezených časových úsecích. Z tohoto důvodu vyvinula firma Mul-T-Lock patentem chráněný duální systém Interactive CLIQ, který v sobě spojuje výhody mechanických a elektronických zamykacích systémů.

Oproti běžným mechanickým zámkovým vložkám nabízí systém Interactive CLIQ možnost jejich softwarového naprogramování, čímž se dosáhne toho, že lze vytvářet složité struktury s komplexními přístupovými právy. Je možno tedy zcela přesně nadefinovat přístup konkrétním osobám do různých (nebo pouze jedné) částí objektu, a to po vymezený časový úsek na bázi 24/7. Například mistrové v podniku mají přístup do skladu pouze v době své směny; zahradník může odemykat přístřešek s nářadím pouze v době, kdy jste doma atp.

Samozřejmostí je možnost správy a evidence údajů mimo jiné o uživateli, času, výsledku interakce klíč-zámek (tj. přístup povolen, nebo odepřen) prostřednictvím intuitivního softwarového programu, který lze snadno nainstalovat na všechny běžné počítače.

Podle technického ředitele společnosti Mul-T-Lock Petra Adámka bychom princip fungování systému Interactive CLIQ mohli ve stručnosti popsat následovně: poté, co je zasunut klíč do zámkové vložky, vyšle klíč elektronický „budicí“ signál, na jehož základě vygeneruje vložka náhodné 64bitové číslo. Klíč odpoví vysláním zašifrovaného čísla, které zámková vložka dešifruje a porovná s odpovědí vypočítanou mikroprocesorem, který je její součástí. Do paměti vložky se pro případné pozdější vyhledání automaticky uloží záznam o interakci (uživatel, čas, výsledek atd.). Pokud se data shodují, blokovací mechanismus se uvolní a proces identifikace pokračuje. Na základě parametrů, jako je např. totožnost klíče a konkrétní denní doba, během níž má uživatel povolen přístup, se interaktivní mechanický prvek uvolní pro aktivaci a klíč může vložkou otočit. Pokud klíč nemá oprávnění, mechanický prvek v uzamykacím systému jednoduše zůstane zablokován.

Každý interaktivní klíč CLIQ obsahuje unikátní elektronický identifikační kód, určený pouze pro jednu danou osobu, který nelze duplikovat, měnit ani padělat. Při jeho ztrátě se všechny zámkové vložky, k nimž měl přístupová práva, jednoduše a rychle prostřednictvím samostatného externího programovacího zařízení, které slouží jako pojítko mezi informacemi uloženými v PC a všemi klíči a vložkami v systému, přeprogramují na jiný přístupový kód, čímž se vyloučí ztracený klíč ze systému.

Na rozdíl od čistě elektronických zámkových systémů odpadá u systému Interactive CLIQ složitá instalace, protože zámkové vložky se montují do standardních profilů a navíc nevyžadují žádnou dodatečnou elektroinstalaci (součástí klíče je vyměnitelná baterie s dlouhou životností, která slouží jako jediný zdroj energie pro celý systém klíče a vložky). „Nespornou výhodou je i snadná údržba a také to, že kromě kódového zabezpečení je zde ještě mechanické. Velmi příznivé jsou i pořizovací náklady, protože veškeré srovnatelné výhody elektronicky řízeného systému získáte za zlomek jeho ceny,“ říká Petr Adámek.

Zdroj: TZ Botticelli, s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*