Michael Merrill: Louis Kahn / O promyšleném vytváření prostor

Novinka nakladetství Archa.


Michael Merrill
Louis Kahn
O promyšleném vytváření prostor
Dominikánský klášter a moderní kultura prostoru

Z anglického originálu
Louis Kahn: On the Thoughtful Making os Spaces
vydaného nakladatelstvím Lars Müller Publishers
Baden, Schwitzerland v roce 2010
přeložil Zdeněk Havlíček
Jazyková spolupráce: Milena Masáková
Grafická úprava a obálka: František Petrák
Odpovědný redaktor: Pavel Jungmann
Vydalo nakladatelství ARCHA, Pavel Jungmann, Májová 405, 763 14 Zlín, jako svou 64. publikaci

V edici a ARCHITEKTURA svazek 16., 2014
www.nakladatelstviarcha.cz

Předtisková příprava: nakladatelství ARCHA
Tisk: Powerprint s.r.o. Praha

ISBN 978-80-87545-28-7
240 stran
______________________

Přehodnocení paradigmatu prostoru moderní architektury je jedním z trvalých příspěvků Louise Kahna této profesi. Výkresy k nerealizovanému projektu Dominikánského kláštera (1965–1969) nabízejí intimní pohled na architekta při práci na několika zásadních otázkách architektonického prostoru, a to hledání zdrojů významu v sociální, morfologické a krajinné dimenzi. Tato studie otevírá cestu k prozkoumání Kahnova prohlubujícího se chápání prostoru skrze několik  jeho nejvýznamnějších děl a předkládá nový pohled na bohatou poezii prostoru této architektury. Jakožto výsledek rozsáhlého výzkumu, bohatě ilustrovaná, včetně dosud nepublikovaného archivního materiálu a nových diagramů je tato kniha nejen ideálním úvodem do Kahnova myšlení, ale i zhodnocením díla trvalého významu.

______________________

„Domnívám se, že nejinspirativnějším bodem, ze kterého můžeme pochopit architekturu, je podívat se na místnost, docela obyčejnou místnost, jako na počátek architektury.“
Louis Kahn, 1972

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*