IDENTITA ARCHITEKTURY

Vážení kolegové, vážené kolegyně,vážení přátelé, příznivci architektury,

dovoluji si Vás pozvat na druhou mezinárodní konferenci EUPRO 2017:  Identita soudobéarchitektury v podmínkách globálního světa, pořádanou Fakultou umění aarchitektury TUL v Liberci, která se uskuteční ve dnech 25. – 27. 9.2017 v Liberci, v Aule budovy G, 3.n.p., Univerzitní nám. 1410/1, 46117 Liberec.

Tématicky navazuje na 1. konferenci – Architektura mimo centra.

Záměrem je diskuse na téma IDENTITA, pokusit se o odhaleníproblematiky identity místa nebo národní identity v soudobéarchitektuře, toto téma bude nahlíženo z různých možných úhlů pohledůa ze situací v jakých se lokální tvůrci a jejich tvorba nachází.Široké spektrum přístupů může odhalit specifika české architektonickéscény a její identity.

Konference je uskutečněna díky projektu EUPRO II – Budováníinstitucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základnívýzkum v oblasti architektury a urbanismu (LE14012),

V případě zájmu se prosím registrujte ZDE.
Kapacita sálu je omezena. Děkujeme za pochopení.

Bližší informace najdete v pozvánce v galerii nad textem.

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Fakulty umění a architekturyTechnické univerzity v Liberci
Studentská 2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*