„ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ“ V BRNĚ – 2. cena

VÝSLEDKY URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
2. cena – návrh č. 07
autoři: Aleš Stuchlík (Třebíč), Jana Šerá (Francova Lhota), Milan Šuška (Čadca)


Stručná anotace návrhu:
Návrh vychází z principů trvale udržitelného rozvoje. Důraz je kladen na zvýšení podílu bydlení v centru, který je dnes v poměru k plochám komerčním značně nevyvážený. Město je neustále se měnící organismus. I v současnosti probíhají změny. Značkové obchody odcházejí z centra do shopping parků na periferii a s nimi i nakupující. Paradoxně se tím centru uleví, stává se tak klidnějším a vhodnějším k bydlení. Římské náměstí je nejlepší místo pro život v historickém jádru Brna, jeho revitalizace by mohla být první vlaštovkou návratu obyvatel do centra.
Území je rozčleněno na tržní ulici Františkánskou, obytné Římské náměstí a polosoukromé dvory.

Hodnocení poroty:
Návrh úměrnou formou revitalizuje dnešní narušený prostor Římského náměstí, přičemž respektuje měřítko i historickou stopu původní zástavby. Hierarchizuje prostor na tři formy využití: veřejný, poloveřejný a soukromý. Do vnitrobloku umísťuje objekty alternativního bydlení.
Porota ocenila, že na místě původního barokního objektu autor umístil židovské muzeum propojené s podzemím, čímž vhodně upozornil na historické souvislosti místa. Zároveň respektováním původního půdorysu objektu a zúžením Františkánské ulice je obnoven historický vstup do náměstí. Porota rovněž ocenila, že se autor zabýval otázkou citlivého zahušťování zástavby a zdůrazněním i sociálních souvislostí dostavby vnitrobloku v centru města. Zdrženlivé nakládání s architektonickou formou vyjádřené i výtvarným zpracováním odpovídá celkové filosofii návrhu.

 

Související články:
Výsledky urbanisticko-architektonické soutěže "Římské náměstí" v Brně

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*