Industriální stopy změnily svůj statut z bienále na každoroční událost

Nečekaný úspěch sedmdesáti kulturních i společenských akcí, které se uskutečnily v rámci bienále Industriální stopy 2011, přivedlo pořadatele k logickému rozhodnutí: po stopách ohrožených, ale i již zachráněných průmyslových staveb a areálů se odborníci, nadšenci i široká veřejnost budou moci vydávat každoročně.Letošní ročník Industriálních stop bude mít svůj vrchol v sobotu 15. září – součástí Dnů evropského dědictví (EHD), během nichž se pravidelně otevírají brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor, včetně těch běžně nepřístupných, se poprvé stane Den památek techniky a průmyslového dědictví.
Navštívit skvosty průmyslové architektury – pivovary, cihelny, sušárny, továrny nebo doly – však neznamená pouze nahlédnout do funkčních provozů nebo nasát atmosféru těch téměř zapomenutých. Komentované prohlídky, tematické výstavy, konference a přednášky vystřídají workshopy, ukázky řemeslných či restaurátorských prací, odborné semináře nebo volné diskuse. Snahu pořadatelů o interaktivní program ilustruje například možnost jízdy na parním válci. Přímo do děje vtáhnou návštěvníky i doprovodné akce – hudební, filmové, taneční i gastronomické.
Publikace Industriální topografie – Pardubický kraj
Industriálně pestrý podzim přinese také událost na poli edičním. Vychází již třetí díl Industriální topografie. Po Ústeckém a Karlovarském kraji se dočkalo detailního zmapování i průmyslové dědictví Pardubického kraje. Na téměř třech stovkách stran upozorňují autoři publikace na vybraných 383 objektů. Většinou jde o dříve prosperující strojírenské a elektrotechnické podniky, stavby, které sloužily textilnímu a oděvnímu průmyslu, chemické výrobě nebo těžbě. „Komíny cihelen stále patří ke krajinnému horizontu, lomy po těžbě žuly na štěrk a dlažební kostky, po nichž se dodnes chodí v mnoha městech České republiky, jsou turistickou atrakcí, právě tak jako romantické ruiny opuštěných vápenek. Zvláštním fenoménem jsou v Pardubickém kraji mlýny…,“ vtahuje hned v úvodu čtenáře Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT a řešitel projektu MK ČR.

Informace jsou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz, kde lze nalézt i položkový kalendář jednotlivých akcí, a na facebooku www.facebook.com/industrialnistopy.

Pořadateli Industriálních stop 2012 jsou tradičně Výzkumné centrum průmyslového dědictví při FA ČVUT, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Národní památkový ústav ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech Moravy a Slezska. Na organizaci se podílejí desítky organizací, sdružení, spolků, například AMU, NPÚ, ČVUT, ČKAIT, ČSSI, Český národní komitét ICOMOS, divadelní soubory či muzea v čele Národním technickým muzeem a další kulturní instituce, stejně jako stovky nadšenců a dobrovolníků.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*