Infocentrum Holešovice

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, zimní semestr 2015/2016, projekt oceněn Žlutou kartou Katedry architektury

Cílem projektu byl návrh infocentra doplněný o malou kavárnu v pražských Holešovicích na místě, které v dnešní době slouží k opravě lodí. Jedním z aspektů řešeného místa je konverze území, kterou symbolizuje výstavba bytových domů Marina Island. Tento fakt měl být zohledněn, lidé, kteří bydlí v blízkosti by v okolí infocentra měli mít možnost trávení volného času. Součástí projektu bylo i řešení území doku, které pokrývá plochu zhruba 6000 m2.

Vedoucí ateliéru: Ing. akad. arch. Zora Martinová, Ing. arch. Jakub Zoula

Autorská zpráva
Návrh vychází z povahy místa, respektuje jeho průmyslovou historii. Jelikož byly Holešovice v minulosti úzce spjaty s lodním průmyslem a na místě řešeného území se nachází dok, využil jsem lodní přepravní kontejnery jako základní hmoty. Druhým charakteristickým prvkem projektu byly kolejnice, po kterých se z vody vytahují lodě k opravě. V návrhu jsem kolejnice využil ke stejnému účelu – k možnosti pohybu. Na kolejích jsou umístěny přepravní kontejnery, které mají rozdílnou funkci a mohou se po kolejích pohybovat v závislosti na využití celé plochy. Vzniká tak prostor s nekonečným počtem možností uspořádání parteru. Může sloužit například pro pořádání koncertů, divadelních představení, promítání filmů, pořádání trhů a v neposlední řadě jako prostor pro trávení volného času.
Samotná stavba infocentra má přesně danou pozici: nachází se v 1. NP, kavárna je ve 2. NP. Při návrhu jsem kladl důraz na čistotu dispozic a jednoduchost. Na venkovních plochách je kačírek, do něhož jsou vysázeny okrasné traviny, levandule, nízké keře a břízy.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*