Interiéry administ. a výr. budovy v Hodoníně

Fotogalerie ke článku (9)

Půdorys

Půdorys
Celá fotogalerie (9)

Místo: Hodonín
Investor: firma zabývající se výrobou potravinářských výrobků
Architektonický návrh: Marcela Steinbachová
Zodpovědný architekt: Jan Hofman
Projekt: Jan Hofman, Marcela Steinbachová
Elektro: JMS stavební, s. r. o.
Vzduchotechnika, klimatizace: Perfectair
Statika, požární ochrana: Ing. Ivan Kučera — SOKU
Vytápění, zdravotní technika: Kaninga, s. r. o.
Výpočet osvětlení: Petr Novotný — Light servis
Výtvarné řešení: Markéta Fialová Šafáriková (reliéf), Helena Šantavá (grafické řešení fólie na sklech, piktogramů), Kateřina Soukupová (závěs), Ján Mančuška (nezrealizovaný návrh výzdoby stěn)
Dodavatel stavby: Inpos Hodonín, s. r. o.
Subdodavatelé: Rema, spol. s r. o. (prosklené stěny a dveře), Interia Znojmo, s. r. o. (nábytek, interiéry), Ceram Object (obklady a dlažby v umývárnách a ve výrobě), Vencl, s. r. o. (záchodové příčky a sanitární vybavení), Comapzlin (sanitární technika), Vitra Koncept, s. r. o. (kancelářský nábytek), Kesol, s. r. o. (kovové šatní skříně), Josef Nykl Propo podlahové studio (bezpečnostní podlahy altro)
Termíny: 2. NP — studie 2001, projekt 2001-2002, realizace 2002-2004 1. NP — studie a realizace 2003
Foto realizace: Andrea Lhotáková, Marcela Steinbachová


MARCELA STEINBACHOVÁ, JAN HOFMAN
VÝCHODISKA


kontext:
- stávající betonový skelet
- ocelový skelet přístavby
- fasádní otvory a výplně
- neměnná poloha vstupu, schodiště, výtahu a přípravny jídel
- prostředí potravinářské výroby (zúžený výběr mat., agresivní prostředí)
požadavky:
- komfortní prostředí pro všechny pracovníky
- důraz na čistotu, kvalitu materiálu, precizní zpracování detailu
- dokonalost provedení stavby
CÍLE
- vytvořit funkční a otevřená pracoviště s vlastním charakterem
- setřít sociální rozdíly mezi jednotlivými pracovišti
- podpořit a rozvinout komunikaci, sounáležitost mezi pracovníky, čistotu, radost a hru
- identifikovat pracovníky s místem, s firmou
- vytvořit společnou dílnu investora, architekta, výtvarného umělce a ostatních profesí (statika, vzduchotechnika, elektroâ?¦)
- využít níže popsaných prostředků k vytvoření kompaktního celku
PROSTŘEDKY
otevřenost:
- společný vchod všech zaměstnanců s průzory do kanceláří
- vzájemné potkávání všech zaměstnanců na chodbách
- průhledné příčky (původně navrženy ze sklobetonu, nezrealizováno), průhledy mezi pracovišti, sprchy bez dělicích příček, velkoprostorové kanceláře se společnými stoly a dosud nezrealizované dva dlouhé stoly do jídelny
uzavřenost:
- intimní uzavřené prostory (kuřárna, zasedací místnost se závěsem) vyvažují otevřenost ostatních prostorů
kontext:
- půdorysné řešení navazuje na betonový skelet stavby
- všude kromě kanceláří (sdk podhled) je přiznáno konstrukční řešení stavby (přiznány stropy, nosníky, vzduchotechnika, elektrorozvody)
barva:
- vodítko, identifikace s prostředím, oživení, hra (šedavé jádro perforované barevnými prostory: žlutá chodba do jídelny, červená kuřárna, bílý archív s barevnými číslicemi, modrá zasedací místnost)
- základní barvy
- barva materiálu (přiznaná ocel na radiátorech)
výtvarné umění:
- výtvarné umění jako součást architektury, neoddělitelné a úzce s ní spjaté (bílý reliéf s jablky Markéty Fialové Šafárikové součástí bílé stěny, reliéfní piktogramy na dveřích od Heleny Šantavé, dosud nezrealizovaný reliéf a kresba na stěnu od Jána Mančušky)
hra:
- hra s barvami
- hra s průhledy (až překvapivé stíny od fólií na sklech dopadající na protější stěny v době zapadajícího slunce — necílená romantika)
čistota / funkčnost / detail / materiály:
- snaha o vestavěnost jednotlivých prvků: vestavěný nábytek a sanitární doplňky, sprchy bez kabinek, lehké záchodové příčky, rozvaděč a hydranty v nikách, dveře a sokly v rovině s povrchy
- materiály odolávající agresivnímu prostředí a dlouhodobému používání
- keramické obklady až ke stropům — rozměry místností na modul dlažby

VÝSLEDEK
Tyto interiéry vznikly díky úzké a intenzivní spolupráci všech zúčastněných
stran.


Publikováno ve stavbě č. 6/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*