Inventura urbanismu 2016

Neznalost zákona neomlouvá aneb co se vlastně smí?
Ignorantia iuris non excusat / O právu, hodnotách, odpovědnosti a svobodě tvorby


Letošní ročník bude věnován právním vztahům a souvislostem v procesech plánování a stavění měst a obcí. IU 2016 si vytýká za cíl prozkoumat téma porozumění právu a smyslu a účelu právní regulace společenských vztahů týkajících se krajiny, urbanismu a architektury. Složitost společenských vztahů a rozsáhlost jejich právní regulace dosahuje obecně míry, která – dle našeho názoru – činí právo nejen pro běžné, ale i pro odborně poučené občany značně nepřehledným a nesrozumitelným. Za těchto okolností je aplikace práva mimořádně problematická.

Představy o samozřejmosti pozic a vztahů speciálně v rámci plánovacích a stavebních procesů jsou stále usvědčovány z omylu. Utváření hodnot, vymezení zájmů a potenciál střetů jsou jevy stále se rodící, proměňující a zanikající. A sféra územního a stavebního rozvoje obcí je toho dennodenně svědkem. Již jen proto, že součet všech požadavků obyvatel a návštěvníků území přesahuje násobně jeho možnosti i rozlohu. Přitom je již zřejmé, že pro určení společného (veřejného) zájmu jsou ideologická či technicistní kritéria ošemetným nástrojem. Je lepší v tomto zájmu přísně regulovat individuální projev v obavě z jeho nepředvídatelnosti? Nebo je lepší veřejný zájem tvořit prostřednictvím koordinace stále se proměňujících zájmů individuálních? Je opravdu tak jasné, co je obecným blahem a před čím je naopak nutné obyvatele měst a vesnic chránit? A jak se to slučuje s ochranou zájmů stavebníků, vlastníků nemovitostí či podnikatelů? Neexistují jednoduchá řešení a sami se často nacházíme ve svých požadavcích a činnostech v protichůdných rolích. A architekt/urbanista je z podstaty své profese povinen znát způsob rozhodování takových přirozených sporů, již „jen“ proto, aby mohl s odpovědností odborníka určit polohu a délku čáry a stanovit tvar.

TERMÍN: 2. 12. 2016 (pátek)
Fakulta architektury ČVUT v Praze

9.00—17.00
1. BLOK – Vymezení širšího právního pole a identifikace klíčových míst rozhodování
2. BLOK – Hodnoty, zájmy, konflikty a jejich řešení
3. BLOK – Výkon práva a (osobní) zodpovědnost
4. BLOK – Panelová a obecná diskuze

Programová rada:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Pavel Hnilička, Mgr. František Korbel, PhD.

Přednášející:
Pozvaní odborníci z oblasti architektury, urbanismu, stavebního a správního práva, investic, ochrany zdraví ad.

Akce se koná pod záštitou České komory architektů.

Více informací včetně registrace najdete na www.inventuraurbanismu.cz.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*