Jak má vypadat prezidentská rezidence?

Letošní výzvou budoucím architektům je vytvoření architektonicko – urbanistické studie pod názvem „Prezidentská rezidence – prezidentská vila na bratislavském Slavíně“. Záštitu nad tímto ročníkem převzala samotná prezidentka Slovenské republiky paní Zuzana Čaputová. Studenti své projekty mohou do soutěže přihlásit až do 24. února 2020.

Dlouhodobě diskutovaná téma důstojného bydlení hlavy státu na Slovensku se stala letošním tématem prestižní studentské soutěže. Přihlášené architektonicko – urbanistické studie mají přinést různé pohledy na to, jak by mohl bydlet prezident a v současnosti prezidentka Slovenské republiky důstojně, v odpovídajícím standardu a v souladu s požadovanou bezpečností. Projekty ukážou varianty prostorových řešení, které se nabízí na daném pozemku pod Slavínem, v souladu s celosvětovými trendy podobného typu bydlení vysoké diplomacie a nejvyššího představitele státu.

„Zadání letošního přitažlivého tématu bude studentům klást otázky vyvolávající úvahy o souvislostech prezidentské rezidence, její lokalizace a polohy daného pozemku“
, konstatuje doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., pedagog z Fakulty architektury STU a odborný garant soutěže. „Pozemek ve správě Kanceláře prezidenta SR je situován na jednom z nejvyšších a dominantních bodů nad centrem Bratislavy, což lze vnímat i z historického hlediska jako vhodné pro budování sídla hlavy státu. Prezidentská rezidence by měla být během funkčního období domovem a zároveň má být reprezentačním místem během oficiálních pracovních setkání“, dodává.

Atraktivní téma i porota
Anonymní studentské práce bude po celé dva dny hodnotit prestižní porota, sestavená z slovenských a českých architektů. Mezi hlavní posuzovaná kritéria bude patřit kreativita ideového řešení zadání, osazení objektu na pozemku v kontextu celého specifického území, respektování funkční náplně rezidence, architektonické řešení rezidence nebo grafická srozumitelnost návrhu. Zadání je studentům k dispozici od začátku zimního semestru, práce odevzdají do konce února a porota se setká již v polovině března 2020.

„Vážíme si toho, že se můžeme setkávat, polemizovat, hádat se i souhlasit při vzájemné úctě a respektu“
, říká Ing. arch. Ľubomír Závodný, dlouholetý člen poroty, dnes vedoucí studentských prací na FA STU. „Každý rok se těším na příval kreativity, kritické rozpravy a teoretické úvahy během posuzování návrhů této inspirativní soutěže, která každoročně přináší množství krásných idejí a smysluplných řešení“, doplňuje Ľubomír Závodný.

Cenná zkušenost a otevřené dveře k úspěchu
Cílem soutěže je podpořit tvůrčí invenci studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace idejí a myšlenek a získat i praktické zkušenosti s tvorbou projektů. „Originální architektonické témata a kvalita soutěžních návrhů bezpochyby přispěly k tomu, že se na hodnocení studentských prací podílí takový počet předních osobností české a slovenské architektury. Jejich renomé přispívá k šíření pozitivního ohlasu soutěže mezi studenty a každoročně přiláká desítky nadějných architektů. Sledujíc osudy účastníků minulých ročníků můžeme s hrdostí konstatovat, že pro mnohé z nich se soutěž stala úspěšným odrazovým můstkem do profesionálního světa architektury“, říká Ing. Peter Markovič, generální ředitel společnosti Xella, vyhlašovatele soutěže.

„Odbornost členů poroty, kteří při jejich interním rozhodování vítězům přímo volají a oznamují jim v dobré náladě výsledky, přičemž je pozadí slyšet vřavu celého týmu a gratulace, byl určitě jeden z momentů soutěže, na který nikdy nezapomenu,“ vzpomíná Ing. arch. Adriana Trebuľová, rod. Kleinová, oceněná studentka 23. ročníku soutěže v Banské Štiavnici. „Vědomí, že se velká skupina architektů zvučných jmen rozhodla, ocenit právě můj koncept mě motivuje, že podobným smýšlením o architektuře se do nepoznaného profesního světa architektury ubírám správným směrem“, dodává.

Přihlášky a zadání najdete ZDE.

podle podkladů společnosti Xella CZ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*