Jak opravit interiéry zasažené povodní

Technický tým společnosti Rigips připravil článek, ve kterém přináší rady a tipy, jak postupovat při opravách sádrokartonových konstrukcí poškozených vodou a jak rychle a efektivně opravit zaplavené interiéry.

Povodňové vody jsou často kontaminované a mohou způsobovat nepříjemná onemocnění, proto doporučujeme odstranit a zlikvidovat všechny konstrukce a sádrokartonové desky, které nasákly povodňovou vodou.
 


O co se postarat nejdříve?
â?? Veškeré práce provádějte jen tehdy, pokud je prostor či budova staticky bezpečná a nehrozí zhroucení jakékoli její části.
â?? Nedoporučuje se používat elektrické vrtačky a pily.
â?? Při příchodu do zatopených prostor, především v případě zatopení interiéru přes stropní konstrukci, která je zakryta podhledem, je nutné vodu zadržovanou v dutině nad podhledem vypustit, např. provedením malých otvorů v opláštění, aby se předešlo zřícení podhledu.
â?? Odčerpejte stojatou vodu ze zatopených prostor.
 
Co je třeba odstranit?
– Promočené sádrokartonové opláštění konstrukcí příček a předsazených stěn do výšky minimálně 200 mm nad hladinu vniklé vody.
– Provlhlou minerální izolaci z dutin konstrukcí.
– Vyčistěte a vydezinfikujte dutiny konstrukcí.
– V případě zjištění zásadního poškození ocelových částí konstrukcí korozí je nutné tyto prvky, případně celou konstrukci nahradit.
 
Jak vysoušet?
â?? Před zahájením samotné rekonstrukce či drobných oprav je nutné dokonale vysušit všechny vytopené prostory budov.
â?? Proces vysychání může urychlit:
– snížení vlhkosti v interiéru;
– otevření budovy, aby se zajistila cirkulace vzduchu;
– použití větráků;
– použití odvlhčovačů a vysoušečů uvnitř budovy.
 
Pozor! Zdánlivě suché povrchy konstrukcí ještě nemusí znamenat dostatečné vyschnutí celé konstrukce!
 
Co po vyschnutí?
â?? Po vyschnutí je nutná další kontrola všech zasažených konstrukcí, protože některé druhy poškození se projeví právě až po vyschnutí zatopených prostor:
– opticky nesmí být na konstrukcích patrné stopy vlhka;
povrchový karton musí být suchý a soudržný s jádrem desky;
– desky nesmí být zdeformované;
– kontrola možného vzniku plísní na konstrukcích.
 
â?? Plochy s výše uvedenými nedostatky je nutné dodatečně odstranit.
 
Jak dokončit opravy?
â?? Do dutin je nutné vrátit chybějící minerální izolaci.
â?? Doplnit demontované opláštění, a to ve stejném druhu a počtu opláštění.
â?? Opravu drobných otvorů a spár je možné provést pouze vytmelením.
 
Na co nezapomenout?
â?? Obecně je nutné při opravách postupovat dle technické dokumentace Rigips.
â?? Při opravách konstrukcí, na které jsou kladeny nároky na požární odolnost či neprůzvučnost, je třeba dbát na to, aby veškeré použité materiály odpovídaly technické specifikaci výrobce a byly v souladu s projektovou dokumentací stavby.
â?? Konstrukce s požadavkem na požární odolnost smí montovat jen odborně způsobilá firma.
 
Jak renovovat? Jak rychle vytvořit nové a pěkné prostory?
V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy budete potřebovat rozsáhlou rekonstrukci, Rigips vám nabízí rychlé a spolehlivé řešení.
 
Výhody sádrokartonových konstrukcí Rigips:
â?? Lze postupovat snadno a rychle, neboť bez mokrých procesů je rekonstrukce výrazně rychlejší.
â?? Sádrokartonové konstrukce vám spolehlivě nahradí veškeré parametry původních konstrukcí. Kromě rychlé a snadné montáže získáte i překvapivě dobrou zvukovou izolaci a požární odolnost.
â?? Můžete získat krásně hladké a rovné stěny i stropy, do kterých lze snadno umístit nové elektrorozvody bez jakéhokoli zasekávání či krytí lištami.
â?? Suchá výstavba nabízí minimální tloušťku stěn a nízkou hmotnost konstrukcí (bez nutnosti statických posudků).
â?? V porovnání s jiným stavebním materiálem docílíte i nižší pořizovací náklady.
â?? Používají se atestované, zdravotně nezávadné a ekologické materiály.
 
Suchá výstavba vám nabízí efektivní a rychlé řešení za přijatelnou cenu.

Konkrétní řešení pomocí konstrukcí Rigips:
V místech odstraněných starých omítek lze stávající stěny opravit:
â?? pomocí sádrových stěrek a omítek Rimano.
Aplikace sádrové omítky a stěrky v jednom materiálu pod názvem Rimano Glet XL. Finální srovnání povrchu bez broušení pomocí nerezové špachtle
 
Překrytí celých stěn můžete řešit:
â?? nalepením sádrokartonových desek přímo na stěnu – tzv. suchá omítka,
â?? další možností je montovaná předsazená stěna, která vám umožní i jednoduché zabudovaní instalací.
Původní stropy a podhledy opravíte:
â?? pomocí sádrových stěrek a omítek Rimano,
â?? svěšením sádrokartonového podhledu Rigips.
Poškozené podlahy nahradíte:
â?? suchou podlahou Rigidur.
Nové stěny můžete vytvořit:
â?? sádrokartonovými příčkami Rigips.

 
Kritérii pro správné rozhodnutí, jakou stavební desku do interiéru zvolit, jsou původní požadavky na konstrukci a dále požadavky na odolnost proti vlhkosti, zvukovou izolaci, požární odolnost a únosnost.

Podle druhu prostředí:
– běžné: stavební sádrokartonová deska RB (A);
– do vlhka (všechny místnosti se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, např. koupelny): impregnovaná sádrokartonová deska RBI (H2), sádrovláknitá deska Rigidur nebo sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil pro stěny;
– pro protipožární konstrukce: sádrokartonová protipožární deska RF (DF), sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil;
– pro odhlučnění interiéru (obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje): modrá akustická sádrokartonová protipožární deska MA (DF);
– pro odolné stěny s vysokou únosností (zavěšení těžkých břemen – př. kuchyňských skříněk, radiátorů, atd.): univerzální sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2) s únosností až 80 kg při konzolovém zatížení.
 
Modrá akustická sádrokartonová protipožární deska MA (DF) Univerzální sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2)
 
 
Podrobné informace, včetně montážních návodů a správných technologických postupů, najdete na webových stránkách www.rigips.cz.
podle podkladů společnosti Rigips

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*