Jak správně vybrat rekuperační jednotku

Tento článek nemá ambice porovnat všechny současné výrobky na trhu. Portfolia výrobců se navíc v čase dynamicky mění a na trh vstupují noví hráči se zajímavými inovacemi. Vyjmenujeme proto pouze hlavní kritéria, dle kterých je možné se správně rozhodnout:

1. Účinnost
Jednotky s účinností pod 80 % nepředstavují skutečnou energetickou úsporu a mohou způsobovat pocit průvanu. Na trhu jsou již dostupné technologie s reálnou účinností přes 90 %. Do této účinnosti však výrobci často nezapočítávají spotřebu předehřevu, pokud je ho u jednotky zapotřebí. Relevantní tak není pouze tepelná účinnost výměníku, ale celková energetická účinnost jednotky.

2. Typ výměníku
Komfort, účinnost a náklady na údržbu může výrazně ovlivnit typ výměníku, který daná jednotka používá. Kanálkový je dnes běžným standardem s vysokou účinností. Vybraní výrobci nabízejí tzv. entalpické systémy, které umí rekuperovat nejen teplo, ale i vlhkost a mají mnohé přednosti. Membránové výměníky řeší vlhkost rovněž, ale musí se po určité době měnit. Jejich cena se pohybuje často přes 20 000 Kč. Rotační výměníky umí eliminovat problém kondenzátu, ale mají nižší účinnost a složitou údržbu. Při jejich pohybu dochází k částečnému návratu odpadního vzduchu zpět do systému, což může znamenat kontaminaci vzduchu čerstvého. Klapkové entalpické systémy, které mají další provozní výhody, jsou na trhu novinkou. Jejich výrobci přinášejí velmi rozdílná řešení a při výběru konkrétní jednotky je třeba zajímat se o všechny detaily.

3. Provozní náklady a údržba
Do provozních nákladů je nutné zahrnout více kategorií. Základem je spotřeba elektrické energie, tedy příkon jednotky při nastaveném nominálním proudění. To může být individuálně nastaveno podle projektu. Dále do nákladů patří náklady na filtry, ale také na údržbu výměníku. Pokud je k němu špatný přístup, může nastat problém při znečištění. Pokud jde o výměník membránový nebo rotační, jsou náklady na jeho výměnu výrazně vyšší než u běžných kanálkových. Výměníky by měly být jednoduše dostupné pro servisní firmu bez nutnosti demontovat jednotku. Do nákladů pak musíme započítat i další servisní úkony včetně čištění rozvodů VZT.

4. Pořizovací cena
Porovnávejte celkovou finální cenu všech potřebných komponent. Cena samotné jednotky může být zavádějící. Výrobci často nezahrnují např. ovládací prvky, čidla CO2, vlhkosti, teplotní čidla, předehřev nebo další komponenty, bez kterých jednotka nebude fungovat vůbec nebo neefektivně.

5. Servis a záruční podmínky
Porovnávejte délku záruční doby a nabízený servis. Zařízení si pořizujete na dlouhou dobu a náklady oprav vás stojí nejen peníze, ale i čas.

6. Uživatelský komfort
Současné technologie nabízejí řešení, která usnadní jak údržbu, tak nastavování vhodných režimů. Autonomii nových jednotek umožnil rozvoj v oblasti senzoriky, elektroniky, běžného připojení na internet. Zjišťovat stav zařízení po internetu nebo jej vzdáleně nastavovat začíná být příjemným standardem.

Aktuální trendy ve výstavbě související s poptávkou po řešeních šetrných k životnímu prostředí jsou poháněny nejen preferencemi investorů a měnícím se životním stylem. Společenská poptávka po úsporách a řešeních šetrných k přírodě vyvolává i tlak na evropskou legislativu. Rekuperace se nevyhnutelně stane běžnou součástí výstavby a rekonstrukce všech forem bydlení stejně tak jako administrativních a veřejných budov.

Miroslav Světlík,
odborník a konzultant v oblasti návrhů systémů nuceného větrání a jeho komponent
foto archiv autora

Publikováno v časopise Stavba č. 3/2017, str. 100

Související články:
Ventilační systém vhodný pro moderní bydlení  21.9.2017
Nová generace rekuperačních jednotek Wafe 350  14.9.2017
Nové možnosti vzdálené správy rekuperačních jednotek 5.6.2017
Co je WAFE? Svěží přístup k dýchání.  22.5.2017

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*