Jak zamezit škodám z přívalových dešťů

V posledních letech čelíme v souvislosti s klimatickými změnami stále častějšímu suchu, které střídají intenzivní přívalové deště. Stárnoucí městská kanalizace si s nimi ovšem obvykle nedokáže poradit a vznikají škody, které dosahují až k několika stovkám milionů korun ročně. Pomoci mohou uliční vpusti s vyšším hydraulickým výkonem.

Jak při opravách škod způsobených prudkými srážkami, tak i v případě plánované rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí by se obce měly v prvé řadě zaměřit na uliční vpusti. Ty jsou totiž často zastaralé a nezvládají v případě přívalových dešťů dostatečně rychle dešťovou vodu odvádět. Hrozí u nich také zanesení nečistotami, které následně vede až k ucpávání či dokonce poškození kanalizačního potrubí. Voda pak zůstává na ulicích a způsobuje další škody, jako například poškozené chodníky a vozovky či zhoršené dopravní podmínky a s nimi související časté autonehody. Právě náhrada původních nefunkčních vpustí za modely s vyšším hydraulickým výkonem a snadným čištěním může celou řadu těchto problémů eliminovat.

Jednoduše, rychle, bezpečně
Příkladem může být uliční vpust Tegra, kterou vyvinula společnost Wavin na základě podkladů přímo z terénu a průzkumu u provozovatelů kanalizací, správců komunikací a projektantů. Tato vpust, která je vyrobena z polypropylenu, splňuje evropské normy a respektuje požadované nároky na čištění. Navíc nabízí velmi snadnou a rychlou instalaci, a to díky praktické rukojeti, opěrce pro nohy a lehké plastové konstrukci. Celé usazení obstará jediný člověk bez použití zdvihacího zařízení. Dno vpusti je ploché a může být uloženo přímo na dno výkopu bez nutnosti použití betonu. Materiálové složení zajišťuje vysokou odolnost proti poškození při přepravě, instalaci a údržbě. Pružná šachtová roura spolupůsobí se zeminou a eliminuje zatížení vzniklé dopravou, což snižuje poškození mříže a zajišťuje správnou funkčnost.

360° filtr zajišťuje vysoký výkon
Dešťová voda, zejména v případě silných přívalových srážek, obvykle do vpusti nese i spoustu nečistot, jako je písek, listí a pouliční odpad. Ty je potřeba zachytit a odfiltrovat, aby se nedostaly do kanalizačního potrubí a nezanesly ho. K tomu slouží unikátní 360° filtr s prouděním směrem vzhůru. Filtr má kuželovitý tvar a široké hrdlo, proto nabízí rychlejší průtok a minimální riziko zanesení. Dešťová voda se tak snadno a rychle po pročištění dostane do kanalizace. Nová uliční vpust Tegra je k dispozici pro český trh ve dvou velikostech, DN 315 s objemem usazovacího prostoru 70 l a průměrem odtoku 160 mm a DN 425 s objemem usazovacího prostoru 70 l a průměrem odtoku 200 mm.

Návrat k přirozenému koloběhu
Samotné uliční vpusti ovšem s přívalovými dešti nepomohou. Obce by se měly zaměřit na celou řadu dalších opatření, jejichž cílem je jednak zamezit škodám, jednak vracet dešťovou vodu zpět přírodě. K nim patří například budování liniových odvodňovacích systémů a propustných zpevněných ploch (namísto klasických vybetonovaných či asfaltových) a dále instalace retenčních a vsakovacích nádrží, které dokáží vodu zachytit a zasakovat, anebo v případě nemožnosti zasakování regulovaně vypouštět do kanalizace. S výběrem správného typu, objemu a konstrukce zasakovací nádrže pomůže geologický posudek, na základě kterého se pak projektant rozhoduje, který typ je pro danou stavbu nejvhodnější. V poslední době roste zájem o akumulační boxy Wavin Q-Bic Plus, které jsou modulovatelné a lze je jednoduše poskládat do požadované velikosti a objemu. Používají se jak k zasakování, tak i k retenci dešťové vody. Součástí může být i filtrační šachta, která zachytí hrubé nečistoty, nebo separační šachta. Pro odfiltrování nejjemnějších plovoucích nečistot lze zakomponovat šachtu sedimentace písku. K zachycení ropných a chemických látek pak slouží odlučovače, jako je např. Certaro NS. 

K přirozenému koloběhu a návratu vody do přírody pomůže také co nejširší výsadba zeleně v obcích. V místech s hustou zástavbou lze nedostatek zeleně nahradit výstavbou zelených střech, které vedle své estetické a ekologické funkce dokáží ochránit budovu i před extrémní teplotou.

podle podkladů společnosti Wavin Ekoplastik

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*