Jaká kritéria musí splňovat okna pro pasivní dům?

Zásadní rozdíl mezi návrhem vhodných okenních systémů pro běžné domy a pro pasivní domy je v předprojektové přípravě. U pasivních domů je nutné do této přípravy zahrnout energetický audit a prověřit parametry osvitu budovy. Následný požadavek na konstrukci okenních výplní zohledňuje nejen energetické úspory, reálné zisky sluneční energie ale i světelný komfort v interiéru. Jedná se o velmi podrobné vyhodnocení objektu, které nelze aplikovat paušálně na jiné domy. Cílem návrhu je samozřejmě udržet maximum energie uvnitř domu, což znamená aplikovat správnou a odpovídající tepelnou izolaci včetně skla, a také splnit kritérium perfektního utěsnění, které se následně měří Blower-door testem. Maximální těsnost oken musí být dodržena nejen v připojovací spáře, ale i ve funkční spáře, to znamená mezi oknem a křídlem. Z toho důvodu se někdy používají u oken pro pasivní domy odlišné komponenty kování, které umožní, aby těsnění okna přilehlo na rám bez přerušení (jedná se tzv. skryté kování).

Tepelněizolační vlastnosti
Okenní prvky musí mít odpovídající tepelněizolační vlastnosti, které jsou u pasivních domů definovány maximální hodnotou součinitele tepelné propustnosti Uw ≤ 0,8 W/m2K. Společnost DAFE-PLAST používá ve všech případech okna PROGRESS, která jsou vyrobena z kompozitního materiálu RAU-FIPRO, a do jejichž profilu jsou integrovány termomoduly (polyetylenové nebo melaminové vložky). S pomocí termomodulů vykazují okna PROGRESS spolehlivě menší hodnotu Uw než 0,8. Protože je zapotřebí u pasivního domu použít trojsklo, stavební hloubka oken musí být relativně velká, v tomto případě činí 86 mm. V konstrukci trojskla u oken PROGRESS se používá speciální rámeček Chromatech Ultra („teplý“ polymerový rámeček), který omezuje tepelný most na okraji skla. Standardně je tento rámeček naplněn rovněž materiálem, který pohlcuje zbytkovou vzdušnou vlhkost, která se může v meziprostoru zasklení vyskytnout. Předprojektová příprava by měla rovněž definovat, jaké zasklení je z hlediska energetických, tepelných a světelných poměrů pro konkrétní okenní a dveřní prvky u daného objektu nejvhodnější.

Montáž
Zásadní rozdíl je také ve způsobu montáže oken. Aby bylo dosaženo optimálních tepelněizolačních vlastností, je nutné okno u pasivního domu usadit do izolačního prostředí a nikoliv přímo do zdiva nebo betonového monolitu. K tomuto účelu používá DAFE-PLAST osvědčený systém DAFE PUREX COMFORT, což je speciální montážní rám, , který se usadí pomocí ocelových kotev do konstrukce stěny. Vlastní okno se připevní dovnitř tohoto rámu. Cílem řešení je dosáhnout nejen požadované tepelné izolace, ale zajistit také maximální mechanickou stabilitu okna. Řešení je vhodné i pro velké prosklené plochy jako jsou například balkonové dveře, HST portály apod. Důležitým detailem je utěsnění připojovací spáry pomocí speciálních těsnicích pásků, (například Contega), které zevnitř fungují jako parozábrana a z vnější strany obvodového pláště umožní vzdušnou vlhkost odvádět směrem ven a současně nepustí vodu dovnitř v případě náporových srážek.

U pasivních domů s velkými prosklenými plochami je někdy nutné eliminovat přebytečné zisky sluneční energie. K tomuto účelu se používají různé stínící systémy. DAFE-PLAST nabízí systém PROGRESS ALU SCREEN, kdy je okno doplněno předokenní stínící screenovou clonou, nebo PROGRESS ALU EF+, kdy je stínící lamelová žaluzie zakomponovaná do hliníkového rámečku s dalším předsazeným sklem.

www.dafe.cz

podle podkladů společnosti DAFE-PLAST Jihlava, s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*