Ježek: Zrušení soutěže na NK by mohlo vést k arbitráži

Ředitel Národní knihovny (NK) Vlastimil Ježek nezruší soutěž na novou budovu, jak mu doporučil Úřad na ochranu hospodářské soutěže. V dopise ministrovi kultury, který má ČTK k dispozici, uvedl, že zrušení soutěže by mohlo vést k arbitrážnímu sporu s jejím vítězem, případně i s dalšími účastníky. Českou republiku by to podle něj mohlo stát i více než miliardu korun.

Nebezpečí mezinárodní arbitráže je v současné době větším strašákem než jindy – nad Českem visí hrozba placení přibližně devíti miliard korun za prohranou arbitráž s firmou Diag Human.
Ježek dnes také odeslal dopis ombudsmanovi, od jehož úřadu si slibuje prošetření postojů všech zainteresovaných stran. Ježek kritizuje hlavně magistrát za nesplnění slibu o prodeji pozemku.
Dopisem, který Ježek v pondělí odeslal ministerstvu, pokračuje korespondence mezi těmito dvěma institucemi, antimonopolním úřadem a Evropskou komisí. Koncem minulého týdne ministr kultury Václav Jehlička psal Ježkovi a vytkl mu chyby, které podle něj při přípravě stavby nové knihovny učinil. Měl přitom k dispozici stanovisko ÚOHS – podle něj byla soutěž na knihovnu nezákonná.
Ježek šéfovi ÚOHS Martinu Pecinovi oponuje a soudí, že antimonopolní úřad k takovému názoru dospěl jen na základě dvou částečně protichůdných právních názorů – stanoviska Právnické fakulty UK a Evropské komise, na níž se Pecina především odvolává. EK ale nevyhodnotila postup jako nezákonný, předmětnou soutěží se vůbec nezabývala.
ÚOHS uvádí, že i když má podklady svědčící o nezákonnosti soutěže, nemůže zahájit řízení o porušení zákona. To Ježkovi připadá stejné, jako „kdyby soudce řekl, že toho pána neodsoudí, protože nemůže, ale že stejně ví, že tu babičku zabil“.
Předmětem sporu je otázka, zda Ježek mohl zadat soutěž, aniž respektoval zákon o zadávání veřejných zakázek. NK vyhlásila soutěž o návrh podle pravidel Mezinárodní unie architektů (UIA) a snažila se uplatnit výjimku ze zmíněného zákona. ÚOHS jí to dříve schválil, nyní říká, že výjimku uznat neměl.
Směrnice Evropské unie, jež se odráží i v českém zákoně, říká, že zákon o zadávání veřejných zakázek se nemusí vztahovat na soutěže vyhlašované podle zvláštního postupu mezinárodní organizace. Tou byla v případě knihovny UIA. Pecina ale říká, že směrnice se vztahuje na takové případy, kdy mezinárodní organizace zakázku také financuje – to u knihovny neplatí.
To, že knihovna výjimku ze zákona uplatnit mohla, nyní dokládá stanoviskem společnosti Gordion, která se zabývá problematikou veřejných zakázek. Odkazuje opět na to, že zadavatel soutěže se řídil pravidly mezinárodní organizace a nebyl povinen znát příslušnou evropskou směrnici. Navíc z ní prý přímo nevyplývá závazek financovat zakázku z peněz mezinárodní organizace. Podle právního rozboru firmy Gordion NK zákon neporušila.
Ministerstvo kultury chtělo také od ÚOHS vědět, zda může být na základě vítězného návrhu vypsáno výběrové řízení na projekt. Antimonopolní úřad říká, že nikoli, Gordion konstatuje, že ano. Podle zákona je to údajně možné v případě, kdy se prokáže, že předmět veřejné zakázky může být realizován pouze jedním dodavatelem kvůli specifičnosti zakázky či zvláštních okolností, za nichž je zadáván.
Ježek ministrovi píše, že věří, že jejich společným cílem je hledání cesty, jak v realizaci Kaplického stavby pokračovat. Poslední ministrovo veřejné vystoupení ale bylo opačné. Knihovna má i další problémy – za údajné nedodržení soutěžních podmínek byla podána žaloba a trestní oznámení.

Zdroj: ČTK, Markéta Horešovská rot, 26. srpna 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*