Jsme cihláři a jsme zelení!

Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost
Environmentální působení naší společnosti je nejsilnější oblastí, kde se naše společenská odpovědnost projevuje. V tom, co je nám vlastní – v naší práci a v našich produktech -, což se promítá do ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Již od 70. let dvacátého století je ve stavebnictví pojmem značka cihelného systému Porotherm. Zdicí systém, který tato značka zastřešuje, se stal řešením pro naše zákazníky v první energetické krizi a nepřímo vedl i k omezení dopadů moderních staveb na životní prostředí v důsledku úniku tepla ze stavebních konstrukcí do okolního prostředí. Náš přístup v podstatě ovlivnil stavební trendy, které se naplno začaly uplatňovat až od 90. let a stále více nabírají na významu.

Jsme nositeli trendu udržitelného bydlení – bydlení, které je ekologické, zdravé, komfortní a nezatěžující příští generace. Ačkoliv jsou naše produkty výsledkem nejnovějšího vývoje, stále jde o výrobky z pálené hlíny, tj. z materiálu, který lidstvo úspěšně a víceúčelově využívá už po tisíce let.  Prakticky i symbolicky náš přístup pro maximální užitek pro zákazníky ztvárňuje náš program e4 dům, který je ekologický, energeticky efektivní, ekonomický a estetický a představuje řešení pro novou generaci cihlových domů.

V souladu s přírodou
Naše snaha být v souladu se základními principy životního prostředí však nekončí jen aktivitami orientovanými na spotřebitele a parametry našich produktů. Velkou pozornost věnujeme i vlastnímu výrobnímu cyklu, tj. těžbě surovin a nakládání s vytěženými zdroji. Výroba našich cihel Porotherm a střešních tašek Tondach je situována tam, kde se přirozeně nacházejí zdroje základní cihlářské hlíny. Její těžba však není spojena s extrémní ekologickou zátěží a zároveň nevede k nepřiměřeně vysokým nákladům na dopravu, což je další výhodou cihlářské hlíny jako naší hlavní suroviny. Šetrně technicky i biologicky rekultivujeme vytěžené pozemky v dobývacích prostorech. Trvale snižujeme měrnou spotřebu energií a tím rovněž podíl emisí v odpadních plynech.

Snažíme se o maximálně korektní vztahy se všemi orgány veřejného sektoru.

Věnujeme rovněž významné úsilí a prostředky na ochranu zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a prevenci pracovních úrazů, což je významná priorita pro celý koncern.

EPD – Environmentální prohlášení o produktu
To, že jsou naše výrobky přátelské životnímu prostředí, dokládá Environmentální prohlášení o produktu, zkráceně označované jako EPD.

Právě toto prohlášení transparentně popisuje produkty, umožňuje nahlédnout do průběhu výroby a v neposlední řadě deklaruje environmentální dopady výroby na životní prostředí.

Konkrétní podobu prohlášení EPD pro cihly, zděné překlady a stropní trámy naleznete zde:
Enviromentální prohlášení o produktu (EPD) – cihly Porotherm a stropní vložky MIAKO
Enviromentální prohlášení o produktu (EPD) – překlady a trámy Porotherm

tisková zpráva Wienerberger s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*