Kamil Hilbert, architekt 1869-1933

KDY: 19. 4.-15. 9. 2019
KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7


Národní technické muzeum otevřelo novou výstavu věnovanou architektu Kamilu Hilbertovi při příležitosti 150. výročí jeho narození a 120. výročí od jmenování architektem dostavby katedrály sv. Víta.


Kamil Hilbert se zapsal do dějin české architektury i našeho povědomí především jako projektant, který po smrti Josefa Mockera roku 1899 převzal rozestavěný dóm sv. Víta na Pražském hradě. Jednota pro dostavbu chrámu, která stavbu organizovala, udělila vysoce prestižní titul stavitele dómu Kamilu Hilbertovi jako teprve třicetiletému. Novou část katedrály převzal Kamil Hilbert v hrubé stavbě, chybělo především zaklenutí, okna s kružbami a prakticky většina kamenické práce dávající celé stavbě svůj charakter. V této části se ukázal jako mistr detailu. Souběžně podstatná část středověké stavby Matyáše z Arrasu a Petra Parléře potřebovala obnovu. Zde přistupoval v kontrastu ke svým předchůdcům velmi zodpovědně. S hlubokou znalostí gotické architektury šetřil každý autentický detail, který nepotřeboval výměnu, cenil si hodnoty stáří středověkého díla. Mistrovským dílem z tohoto pohledu je obnova kaple sv. Václava. Práci měl přitom v této části komplikovánu velmi špatným stavem chrámu, který do té doby zůstával vážně poškozen dvěma ničivými požáry v roce 1541 a 1757.

Ředitel Muzea architektury a stavitelství NTM Martin Ebel říká: „Hilbertovi můžeme vděčit za dnešní siluetu jak katedrály, tak celých Hradčan – na hlavní věži neprovedl dlouho zamýšlenou a prosazovanou novogotickou špici, ale ponechal pozdně barokní helmici. Ve výsledku se výběr architekta ukázal jako velmi šťastný“.

Výstava se zároveň věnuje i další Hilbertově práci. U obnovy středověkých kostelů ukázal Kamil Hilbert svoji schopnost koncepční práce – sjednocení historické části s jasně zřetelným, ale s ladícím doplněním chybějících částí. Návštěvník v rámci výstavy se bude moci hlouběji seznámit s Hilbertovým přístupem u dvou vybraných staveb – městských kostelů v Čáslavi a Nymburce. Výstava však prezentuje i další architektovu pozoruhodnou činnost včetně novostaveb.

Kamil Hilbert se zároveň zapsal zásadně i do oboru stavební historie. Díky důkladnému a hlubokému poznání obnovovaných staveb mohl vzniknout velmi promyšlený projekt. Svými stavebněhistorickými analýzami, které jsou dodnes platné, zásadně předběhl svoji dobu.

Výstavu je možné zhlédnout v Malé galerii v expozici Architektury, stavitelství a designu do 15. září 2019.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*