Kancelářské prostory společnosti Raynet

Cílem projektu bylo vytvořit nové kancelářské prostory IT společnosti Raynet, ve kterých bude vládnout hravost a svoboda. Kombinací velkorysých prostor, čistoty nových prvků a hrubosti původní konstrukce vznikly víceúčelové praktické prostory rozkládající se na dvou patrech stávající budovy. Budova prošla celkovým očištěním od nánosů historie, barevným zvýrazněním nově umístěného vstupu z Hlavní třídy a sjednocením oken i povrchu fasády světle šedou omítkou. Ta podtrhuje minimalistické pojetí návrhu a svým přístupem k rekonstrukci se stává novou paralelou k běžnému barevnému řešení zateplení okolních budov.

Provozní řešení budovy bylo navrženo s ohledem na možnou dostavbu dalších pater budovy tak, aby mohlo dojít k oddělení provozu kanceláře Raynet od samotných vstupních prostor objektu, s možným umístěním výtahu a dalších nutných funkcí, které by případná nástavba vyžadovala. V budoucnu tak může volně dojít ke změně objektu na vícepodlažní polyfunkční budovu, nezávislou na současných provedených změnách. Pro návštěvníky a klienty společnosti představuje efektní kontrast vstupní tmavá nízká chodba, nutící téměř k opatrnému a pokornému pohybu, která ústí do velkorysého prostoru recepce.

V přízemí se nachází pracovní část celé budovy, která nabízí dvě hlavní open space kanceláře, které jsou navrženy přesně pro potřeby jednotlivých firemních oddělení – uzavřená a hlučnější kancelář pro zákaznickou péči, a naopak otevřená a klidná kancelář pro vývojáře. Obě kanceláře v sobě skrývají stejnou prostorovou hru, která za pomocí betonových pódií pozvedá pozice pracovních míst vůči ulici a zároveň u fasádních oken vytváří malé amfiteátry nabízející možnosti relaxu, malých týmových porad či prezentací. Hlavní dominantou přízemí se stává pobytové schodiště, které se lehce přemění na praktické hlediště při konání nejrůznějších akcí. Schodiště se svým společenským využitím stává srdcem celé budovy. Právě tato část spojená se vstupní halou vyvolá v návštěvnících ten správný wow efekt a celý prostor tak podtrhuje uvolněnou firemní identitu.

První patro plní především odpočinkový účel – nachází se zde masážní studio, posilovna a velká kuchyň s masivním stolem, která umožňuje všem zaměstnancům se v době oběda i vaření kávy v klidu setkat a popovídat si i mimo pracovní povinnosti. Vedle odpočinkových místností se zde nachází také fotoateliér a zasedací místnosti, využívané pro interní týmové porady a školení klientů. V procesu plánování a příprav je také střešní pobytová terasa, díky které budou moci zaměstnanci využít i venkovní prostory k práci či konání večírků a prezentací.

Technický popis
Jedná se o dvoupodlažní budovu s železobetonovým skeletem. V rámci úpravy provozního uspořádání došlo k nutnosti demolice původního betonového schodiště, které svou pozicí nevyhovovalo novému návrhu. Tato změna přinesla také nutnost vybudování schodiště nového, včetně vyřezání nových otvorů do železobetonové stropní desky. Nové schodiště je řešeno jako svařovaná ocelová konstrukce opláštěná dřevěným deskovým materiálem. Spodní část schodiště je doplněna o akustický obklad s izolací, která zajišťuje akustickou pohodu v kanceláři pod ním. Dalším prostorotvorným stavebním prvkem jsou kancelářská pódia, vytvořena z leštěného železobetonu.

Vnitřní technické zařízení budovy obsahuje inteligentní řídící systém ovládající vzduchotechniku, vytápění i veškeré elektroinstalace a osvětlení. Vytápění objektu je zajištěno teplovodně ze stávajícího centrálního zásobníku nacházejícího se mimo objekt. Fasádu objektu tvoří kontaktní zateplovací systém s finálním povrchem ze silikonové hrubozrnné omítky světle šedé barvy. Výplně fasádních otvorů jsou provedeny z hliníkových profilů v šedé barvě s izolačními trojskly.

Autorská zpráva, redakčně upraveno
Foto: Alex Shoots Buildings

Autor: Ark (studioArk s.r.o.)
Investor: Raynet s.r.o.
Spolupráce: Bc. Gabriela Knýblová
Stavební část: Ing. David Sýkora, Ph.D.
Obestavěný prostor: 3800m3
Zastavěná plocha: 462m2
Užitná plocha: 812m2
Soutěžní návrh: 10/2019
Studie: 12/2019
Projekt: 10/2020
Realizace: 10/2020–10/2021


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*