Kavárna v Noutonicích

Severozápadně od Prahy se nachází mnoho obcí, které se postupně začínají probouzet k životu. Jednou z nich jsou Noutonice. Blízkost hradu Okoř, romantická krajina, ale i dostupnost Prahy jsou výborné výchozí podmínky, jak do obce přitáhnout nové obyvatele i turisty. Investor v okolí dlouhodobě postrádal podnik, kde by se dalo neformálně posedět, příjemně se občerstvit, zastavit na skleničku. Dnes je provozovatelem kavárny U Žlabu, která je první vlaštovkou pestré architektonické budoucnosti obce.

Adaptace historické budovy statku na kavárnu s dvorem navazuje na přilehlý jezdecký areál. Hlavní děj se odehrává za vraty, kde poloveřejný prostor supluje roli nefunkční návsi. Dvůr je vytyčen žulovou dlažbou, v jejím těžišti je zasazena vzrostlá lípa, kolem které se odehrává neformální život kavárny. To vše na pozadí koňských stájí, které dokreslují atmosféru venkovského stavení.

Vnitřní dispozice nedoznala mnoha změn. Přibyla hmota zázemí pro zaměstnance, které se do stávajícího domu již nevešla. Tektonicky působivé prostory jsme očistili od nánosů času. Ten se do nich pomalu vrací postupným zabydlováním interiéru. Důležitým prvkem pro obsluhu dvora byl návrh nového otvoru výdejního okna. Při zahájení stavebních prací se zjistilo, že toto okno už na místě historicky bylo. Asi je vše, jak má být.
 
Investor nás vyzval také ke spolupráci na revitalizaci jezdeckého areálu a dalších stavebních záměrů.

Autorská zpráva
Foto: alex shoots buildings

Autoři: Objektor Architekti – Tereza Scheibová, Václav Šuba, Jakub Červenka
Řešená plocha: 1200 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*