Ke kritice stavebního zákona se přidávají další

Ke kritikům stavebního zákona se přidaly i odbory
(ČTK 4.3 2019) –
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) kritizuje chystaný stavební zákon a požaduje jeho zásadní přepracování. Největší odborová centrála v zemi to uvedla v prohlášení, které poskytla ČTK. K předloze ministerstva pro místní rozvoj mají vážné výhrady také česká pobočka Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), Svaz měst a obcí ČR, Český svaz ochránců přírody a další organizace, podle nichž návrh popírá ochranu přírody, principy památkové péče nebo práva sousedních vlastníků.

Záměr počítá mimo jiné se zavedením takzvané fikce souhlasu ve stavebním řízení. Pokud se tedy příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

„Zásadně musíme odmítnout tu část návrhu, která předpokládá ‚automatické‘ povolení stavby v případě, že stavební úřad nevydá povolení v závazné (naprosto nerealisticky krátké) lhůtě,“ uvedla konfederace. Tato možnost podle odborářů znamená rezignaci na ochranu veřejného zájmu v této oblasti, navíc může přinést řadu nepřiměřených dopadů v souvislosti s případným nesprávným nebo nezákonným rozhodnutím takto vydaným. Tyto a další výhrady zaslali odboráři ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (za ANO).

Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se mají sloučit do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Dostálová předpokládala, že po připomínkovém řízení by měla věcný záměr zákona v březnu projednat vláda.

___

Návrh stavebního zákona je podle vedení Prahy nedodělaný
(ČTK 4.3.2019) – V návrhu stavebního zákona je třeba posílit roli samosprávy, dořešit otázku tzv. dotčených orgánů a vlastnických práv. Novinářům to dnes řekla radní Hana Marvanová (za STAN). Návrh je podle ní nedodělaný. Nový stavební zákon chystá ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), podle úřadu má zkrátit povolovací řízení. Proti němu se kromě Prahy v uplynulých týdnech postavili například ochránci přírody a zástupci KDU-ČSL.

Nedořešena je podle Marvanové například otázka tzv. dotčených orgánů, které se k projektům vyjadřují. Začlenit všechny kompetence dotčených orgánů do jediného rozhodnutí stavebního úřadu je podle ní nereálné. Některé dotčené orgány by proto Praha chtěla ponechat vně stavebního úřadu. „V tomto směru není ten vládní návrh vůbec dopracován,“ řekla Marvanová.

Praha chce v návrhu dále posílit vliv samosprávy v rámci územního plánování a rozhodování o povolování stavby. „Představa, že obec nebude mít vůbec žádný vliv ve stavebním řízení, je nesmysl. Ať má vliv jako každý jiný účastník a může se vyjádřit. Samozřejmě rozhodnutí pak udělá stavební úřad,“ řekla Marvanová.

Zpochybnila také tzv. fikci souhlasu, kdy se má nečinnost úřadu do 30 dní považovat za souhlasné stanovisko. Podle Marvanové hrozí, že by řízení mohla skončit u soudu a zastavit se tak. Další připomínky Prahy se týkají ochrany vlastnického práva. „Domnívám se, že není možné, aby stavební řízení rezignovalo na ochranu dotčených vlastníků,“ řekla Marvanová.

Pokud vláda nevezme připomínky v potaz, mohl by podle Marvanové vzniknout chaos. Město podporuje urychlení výstavby, ale vládní návrh musí být dopracován, dodala.

Proti návrhu zákona se kromě Prahy staví Český svaz ochránců přírody. Návrh podle něj popírá veřejné zájmy jako ochrana přírody či památková péče i práva sousedních vlastníků. Podle KDU-ČSL je návrh nekoncepční a tím, že ho připravovala Hospodářská komora ČR, nahrává investorům. Také lidovci uvedli, že nezohledňuje ochranu životního prostředí nebo památek.

Nový stavební zákon má podle MMR zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí a měl by také vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit tzv. fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

___

KDU-ČSL: Nový stavební zákon je nekoncepční, nahrává investorům

(ČTK 26.2.2019) – Návrh nového stavebního zákona je nekoncepční. Tím, že ho připravovala Hospodářská komora ČR, nahrává jednoznačně investorům a nezohledňuje například ochranu životního prostředí nebo památek. Na setkání s novináři to v úterý 26. února 2019 uvedl místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Jak sdělil ČTK mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro, komora byla zřízena právě pro tyto účely.

Podle lidovců jsou některé body nového zákona v rozporu se správním právem. Za chybu považují plánované snížení kompetencí starostů nebo fikci souhlasu, kdy se má nečinnost úřadu do 30 dní považovat za souhlasné stanovisko.

„Jsme určitě pro zrychlení stavebního řízení a snížení byrokracie. Ale mám velký problém s tím, že věcný záměr nedokáže udělat ministerstvo, ale nechá si udělat subdodávku u Hospodářské komory ČR, která není objektivní a ani vyvážená. Chybí tomu koncepce na základě důsledné analýzy. Mohou být ohroženy stavby samotné, ale i práva vlastníků,“ řekl Jurečka.

Podle Dira zřídili politici Hospodářskou komoru ČR právě kvůli tomu, aby byla odborným partnerem státu a poskytovala kvalitní oponenturu legislativy mající vliv na podnikatelské prostředí a tuzemské hospodářství. „Hospodářská komora zastřešuje podnikatele, svazy, asociace, klastry a řemeslné cechy ze všech odborných dotčených odvětví a její jedinečné odborné know how není dostupné v žádné jiné organizaci státní ani soukromé. Navíc není neobvyklé, že stát na odborné úrovni spolupracuje se soukromým sektorem, stejně tak vznikl například i současný občanský zákoník,“ uvedl Diro.

Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit tzv. fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) odeslalo MMR na konci ledna věcný záměr zákona do připomínkového řízení. Jednotlivá ministerstva a úřady mají na připomínky čas do konce února. „Věcný záměr by měl být poté odeslán v březnu na vládu. Následné paragrafové znění v prosinci dostane Sněmovna. S platností nového zákona počítáme již od ledna 2021,“ sdělila Dostálová ČTK.

Podle posledních údajů Světové banky je Česko v délce povolování staveb na 156. místě ze 190 porovnávaných zemí. Podle Jurečky ovšem není problém pouze v legislativě, ale také v kvalitě a malé odvaze úředníků. „Jsou kraje, kde je stavební řízení rychlé už dnes. Jsou to například Pardubický nebo Moravskoslezský kraj,“ doplnil Jurečka.

Za velký problém považuje navrhovanou fikci souhlasu. Podle něj otevírá prostor pro korupci, když se úředník například „náhodou“ zapomene podívat do datové schránky, aby pomohl prosadit nějaký kontroverzní projekt. Podle Dira návrh předpokládá, že u fikce souhlasu bude vždy vydáno rozhodnutí s odůvodněním. „Rovněž předpokládáme, že závazná stanoviska budou včleněna do rozhodnutí. Zajistíme tak, aby orgány plnily zákonné lhůty,“ doplnil Diro.

Podle poslance KDU-ČSL Jana Čižinského by stačilo dodržovat stanovené lhůty a digitalizovat veřejnou správu. „Když se budou dodržovat lhůty, délka řízení bude 240 dní. To je pro investora přijatelné,“ uvedl dále Čižinský.

Pokud jde o možnost vyjadřování dotčených orgánů, podle něj by bylo dobré rozdělit důležité a méně důležité zájmy. „Je možné omezit vyjadřování například u kabelů nebo sítí. Když se nějaký kabel překopne, tak to není nic, co by se nedalo opravit. Ale určitě to není možné aplikovat na hasiče, hygienu, ochranu životního prostředí nebo památek,“ dodal Čižinský. 

___

Návrh nového stavebního zákona kritizují i ochránci přírody
(ČTK) – Proti návrhu nového stavebního zákona se staví také Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Podle něho návrh popírá takřka vše, a to od veřejných zájmů, jako je ochrana přírody či památková péče, až po práva sousedních vlastníků. Svaz proto v připomínkovém řízení doporučil předložený věcný záměr jako celek odmítnout. ČTK to dnes sdělil Jan Moravec z ČSOP. Podle ekologických organizací Arnika a Zelený kruh nový stavební zákon oklešťuje práva obcí a lidí. V úterý zákon kritizovala opoziční KDU-ČSL. Podle nich je nekoncepční a nahrává investorům.

„Novela míří z velké části chybným směrem. A vzhledem ke skutečnosti, že jejím autorem je de facto Hospodářská komora ČR, existuje vážné podezření, že to není náhoda. Že smyslem celé rekodifikace není zjednodušení řízení ve smyslu jeho zprůhlednění, odstranění zbytečných byrokratických překážek, ale ´zjednodušení´ ve smyslu odstranění všech případných oponentů. A to ať již z řad úřadů bránících veřejný zájem či z řad občanů bránících svá práva ve prospěch jediného subjektu – stavebníka, resp. investora,“ uvedli ochránci.

Kritizují hlavně převedení kompetencí ze specializovaných státních orgánu, které hájí veřejné zájmy, především ochranu životního prostředí včetně procesu EIA a památek, na stavební úřad. „Lze si jen stěží představit, že jeden úřad hájí nezávisle několik často protichůdných zájmů,“ míní ochránci. V případě procesu EIA jsou podle nich navrhované změny s velkou pravděpodobností též v rozporu s evropskou legislativou. Nelíbí se jim ani navrhovaná změna, že doposud závazná stanoviska dotčených úřadů by se brala jako nezávazná vyjádření.

Jsou také proti fikci souhlasu, kdy se má nečinnost úřadu do 30 dní považovat za souhlasné stanovisko. „To, že za průtahy je místo dotyčného úřadu či úředníků ´potrestán´ veřejný zájem či práva dalších účastníků řízení (například majitelů sousedních pozemků) je nepřípustné,“ uvedl ČSOP. Tato ustanovení mají podle nich i značný korupční potenciál. Je rozhodně snadnější docílit, aby příslušný úřad „zapomněl“ vydat rozhodnutí, než aby vydal souhlasné rozhodnutí postavené na nepravdivých, snadno zpochybnitelných údajích, míní ochránci přírody.

Organizace Arnika a Zelený kruh vítají, že místo devíti resortů, které za stát vedou stavební řízení, je povede pouze jeden. Pozitivní krok ale podle nich znehodnocuje návrh, podle kterého má nově vzniklý Nejvyšší stavební úřad nahradit kompetence stávajících ministerstev a rozhodovat o všem sám. Vedle toho rozhodující vliv při stavbě dálnic, železnic nebo také úložišť jaderného odpadu ztratí kraje a obce. Trasy a umístění budou určovat ministerstva a rozhodovat o nich bude stavební úřad bez dohody s kraji, obcemi nebo místními obyvateli, uvedly ekologické organizace.

Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit tzv. fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně. V těchto dnech končí připomínkování věcného záměru nového stavebního zákona.

___

Podle ICOMOS nový stavební zákon umožní devastaci památek
(ČTK 1.3.2019) – Návrh novely stavebního zákona podle české pobočky Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) umožňuje budoucí devastaci kulturních památek, včetně těch pod ochranou UNESCO. Zákon podle odborníků vznikl netransparentně v režii stavební lobby. Český národní komitét ICOMOS to dnes uvedl v tiskové zprávě. Nový stavební zákon kritizují i některé další skupiny odborníků.

Stejně jako v případě otevřeného dopisu rektorů několika vysokých škol a historiků umění nebo prohlášení Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví uvádí český ICOMOS, že předložený věcný záměr novely stavebního zákona zcela ignoruje celou oblast péče o památky.

„Musíme konstatovat, že návrh je v rozporu s platnými zákony i s povinností respektovat mezinárodní úmluvy, kterými český stát potvrdil zodpovědnost zachovat kulturní odkaz minulých epoch,“ uvedl Václav Girsa, prezident české rady ICOMOS.

Návrh zákona v dnešní podobě podle něj směřuje k úplnému okleštění principů ochrany veřejného zájmu na uchování hodnot kulturního dědictví. Počítá se zavedením fikce souhlasu ve stavebním řízení, tedy pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena. „V této lhůtě však není možné zpracovat vyjádření u větších staveb nebo projektů zasahujících do památkově chráněných území. Zrušením institutu závazných stanovisek (památkářů) a podřízením památkové péče rozhodování stavebního úřadu fakticky ukončí nezávislou činnost orgánů památkové péče,“ obává se Girsa.

„Sdílíme názor, že je zapotřebí hledat cestu, jak urychlit proces přípravy nové výstavby. Nemůžeme však nahradit současný a příliš složitý systém procesem, jenž umožní ohrožení kulturního dědictví včetně životního prostředí. Zlepšit život drobným stavebníkům je chvályhodné, ale psát zákony na míru developerům je v právním státě nepřijatelné,“ dodal.

ICOMOS také kritizuje to, že návrh novely stavebního zákona připravili místo úředníků ministerstva pro místní rozvoj právníci Hospodářské komory. Ta podle rady není odpovědná za ochranu veřejných zájmů, hájí pouze ekonomické zájmy svých členů. Předložený záměr je velmi vstřícný k developerům a dalším stavebním podnikatelům, míní Girsa.

Český národní komitét ICOMOS je součástí nevládní organizace Mezinárodní rady památek a sídel, která sdružuje odborníky z oblasti historického urbanismu, ochrany města a krajiny, architektury a památkové péče. Od roku 1972 plní ICOMOS úlohu hlavního odborného poradce UNESCO v otázkách kulturního dědictví.

___

Vláda odmítla návrh TOP 09 na fikci souhlasu ve stavebním řízení
(ČTK) – Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců TOP 09 na zkrácení stavebního řízení. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) dnes po jednání kabinetu řekla, že poslanecký návrh vytváří nové komplikace a že její ministerstvo projednává s ostatními resorty vlastní úpravu problému. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil dnešní rozhodnutí vlády kritizoval. O osudu novely zákona rozhodne Sněmovna.

Návrh TOP 09 zavádí především fikci vydání závazného stanoviska, pokud dotyčný úřad nevydá toto stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. „Dotčené orgány však zákonné lhůty pro vydání stanoviska nedodržují. Námi navrhovaná fikce souhlasu znamená, že pokud se dotčené orgány v zákonné lhůtě nevyjádří, pak se má za to, že se záměrem stavitele souhlasí a územní rozhodnutí nebo stavební povolení lze vydat,“ uvedla již dříve místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Předkladatelé poukazují také na množství stanovisek a vyjádření různých orgánů, které musí stavebník obstarat, například od hasičů nebo provozovatelů sítí. Proto by si je měl podle nich obstarat stavební úřad sám. Chtějí také zrušit závazné stanovisko orgánů územního plánování, tedy úřadů v obcích s rozšířenou působností, které zavedla novela stavebního zákona od loňského roku.

Podle Dostálové připravuje ministerstvo pro místní rozvoj vlastní návrh, který by do stavebního řízení zavedl fikci souhlasu. Podle ní to ale je tak významný zásah do práva, že vyžaduje koordinaci s dalšími ministerstvy a dalšími orgány. Návrh TOP 09 podle ministryně neřešil některé problémy, které by fikcí souhlasu vznikly, proto vláda zaujala negativní stanovisko.

Vláda již začátkem února vyjádřila nesouhlas s obdobným návrhem ODS, která rovněž navrhovala zavedení fikce souhlasu.

Pospíšil dnešní rozhodnutí vlády kritizoval. „Vláda odmítnutím naší novely stavebního zákona odmítá zrychlení stavební řízení. Ukazuje se tak opět rozpor mezi sliby a činy vlády Andreje Babiše (ANO). I nadále tak bohužel Česká republika zůstane na chvostu nejen evropského, ale i světového žebříčku v délce povolování staveb,“ uvedl na twitteru.


Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Zřízení Hospodářské komory |aby byla odborným partnerem státu a poskytovala kvalitní oponenturu legislativy| – tak co tedy je? Partner nebo oponent? Nejsou tyhle pozice v přímém protikladu?

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Celé kvapné skládání novely zákony je jak v blázinci. Jedno z toho ale vyplývá, dokud bude mít tuto novelu v gesci ministerstvo pro místní rozvoj, vedené KÝMKOLIV, bude to vždy nedodělek, nedomyšlenost, možná paskvil. dnes někdo připomínkuje jakési torzo, které není dokončené, protože 15 lidí na MMR má krkolomný úkol, vyřídit aktuálně přes 1000 připomínek, z různých stran. Absolutně nesmyslné, do poloviny března? Proč? Potože se na tom minimálně podílí ti lidé, ti odborníci s praxí 20-40 let, kteří o tom vědí nejvíc. Podílí se na novele ti samí, pořád ti samí, kdejaký právník, který ví kulové o stavbách a možná i o meritu celého zákona, protože mají teplé židle na MMR, nebo jsou s ním spjati pupeční šňůrou. Ministryně lhala, že v komisích pro 7 částí zákona budu lidé z ČKAIT, nebo ČKA. Jsou , a kolik? 1 ? Zase honička, Babiš přikazuje a výsledek bude zase paskvil, který nebude řešit nic. Tedy pokud jde o lhůty. Jediné dobré je zřízení centrálního stavebního úřadu a vyjmutí personálně všech stavebních úřadů z gesce těch obecních. Tedy personální práci a odměňování bude řídit ten, kdo bude mít jasno o náročnosti těch úkolů. A také spojení spec.stav.úřadů do jednoho na jednom místě. A část činnosti vybraných DOSS také přesunout pod tu společnou jednu střechu. To by mohlo fungovat.

  3. Čtenář Stavbawebu says:

    O co zase hraje tahle odporná politická strana? Kumpáni od komunistů z doby jejich vlády a kumpáni kdejaké vlády odprava nalevo, jen když mohli a mohou vydírat každého, kdo se s nimi dá do spolku. Bezcharakternost, s jakou podporovali v předchozí vládě ANO a ČSSD je vylučuje automaticky z jakéhokoliv smysluplného a věcného dialogu o konkrétních věcech a stavební legislativa není rozhodně na prvních místech. Hecování k nenávisti vůči developerům je stejná špinavost, jako když komunisté dříve hecovali hlupáky a zakomplexovance proti každému, kdo něco měl, něco uměl a něco znamenal. Pražský radní Wolf, který je z této partaje a má v Praze na starosti kulturu a památky je toho více než typickým příkladem.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*