Knauf Insulation izoluje Hlavní nádraží Praha

Nádraží hraje v životě každého města důležitou roli. Je totiž jednou z jeho vstupních bran a pro mnohé návštěvníky tím pádem i jeho prvním reprezentantem. Dojem, který vzbudí, samozřejmě automaticky ovlivní jejich celkový pohled na město i výsledné hodnocení. Hlavní nádraží bylo po dlouhá léta pro Prahu důstojným přístavem, pak ale začala jeho úroveň upadat. Na tom, aby se vrátily dny zašlé slávy, se dnes mezi jinými podílí i Knauf Insulation.

Rozsáhlá rekonstrukce podle návrhu českého architekta Patrika Kotase s rozpočtem více než 650 milionů korun začala 14. prosince 2006. Zajišťuje ji italská developerská společnost Grandi Stazioni, která nádraží dostane na 30 let do pronájmu. Má být autenticky rekonstruována secesní i moderní budova. Faktickými rekonstrukčními pracemi byl pověřen pražský Metrostav, který zvolil za jednoho ze svých dodavatelů právě výrobce tepelných izolací Knauf Insulation.

Během dvouletého období rekonstrukce přibyly v hlavní odbavovací hale nové obchody a pozvolna se sem vrátil život. Než se tak ale mohlo stát, bylo třeba celý prostor řádně odizolovat. Na stropě haly je totiž velké parkoviště a čilý automobilový provoz. Celý strop bylo proto třeba odhlučnit a zároveň tepelně zaizolovat. Firma Knauf Insulation má pro podobné případy k dispozici materiály v několika variantách. Tady přicházeli v úvahu desky TP 115, tepelná a akustická izolace ze skelné vlny, která snižuje přenos zvuku a zabraňuje pronikání vnějšího hluku a je vhodná i pro zavěšené podhledy. Snižuje rovněž náklady na vytápění redukcí tepelných ztrát stropem a střechou,a díky své nehořlavosti poskytuje požární bezpečnost. Snadno se instaluje a díky výhodnému komprimovanému balení snižuje náklady na skladování, dopravu a manipulaci. Další variantou byly desky systém TP 425B, rovněž ze skelné vlny, ale s černým kašírovaným povrchem. Obvykle se používá na odvětrané fasády. Tady se ale ukázalo jeho použití jako daleko operativnější.

Podle informací Milana Pokrivčáka, aplikačního a produktového specialisty z oddělení marketingu, Knauf Insulation zatím dodal na rekonstrukční práce 3 500 m² izolace TP 425B, s povrchem kašírovaným černou netkanou skelnou textilií. Desky TP 425 B byly použity jako izolace a zároveň dokázaly vytvořit dokonce část podhledu. Jsou uloženy pod stropem na nosné konstrukci stropu a pod nimi je pouze černý nebo stříbrný rošt. „V našem případě jsme použili izolaci jako samotnou izolační vrstvu – zvukovou i tepelnou,“ říká pan Pokrivčák, „ale co je důležité podotknut – i jako pohledovou vrstvu podhledu. Černá kašírovaná strana izolačních desek je vidět z interiéru v centrální části nad obchody, když se podíváte na strop. Tím se ušetřily náklady na další vrstvu podhledu – například krycí plech nebo desky. Samotný nápad použít tuto izolaci jako podhled vzešel přímo na stavbě od našeho  technického zástupce Juraje Vanča.“
Použité množství prvního druhu izolace Knauf Insulation TP 115 je těžké zjistit. Je to polotuhá víceúčelová izolace ze skelné vlny bez povrchové úpravy. Ta je použita rovněž na stropě v části haly, kde je skryta pod podhledovým plechem. Desky izolace jsou upevněny na nosné stropní konstrukci a překryty fólií. Plech je potom jenom pozlátkem.
Zatím je rekonstruována jen jedna část vstupní haly nádraží. Do roku 2011 se bude rekonstruovat celé nádraží, a podhledy se budou dělat tím samým systémem. Dodavatel dalších tisíců metrů izolačních pásů je předem znám.

Odbavování cestujících na pražském hlavním nádraží se má přiblížit letištnímu, první nástupiště má být přebudováno na promenádu, ve Fantově

budově má být obnovena restaurace a nádraží se má při zachování dopravních funkcí změnit v obchodní galerii. Práce mají trvat přibližně čtyři až pět let. Dva roky uplynuly. Změny jsou už hmatatelné. K úplné dokonalosti ale přece jenom ještě pár kroků zbývá. Tvůrci usilují i o změnu urbanistického kontextu, v němž se nádraží hlavního města nachází. Za pár let se zřejmě ocitneme v nové a překvapivé skutečnosti. Podílí se na ní i Knauf Insulation.
 
Nádraží je v provozu od 14. prosince 1871, kdy z něj byl zahájen provoz Dráhy císaře Františka Josefa na jih do Benešova, Tábora a Vídně. Jmenovalo se tehdy Nádraží císaře Františka Josefa. Začátkem dvacátého století prošlo rekonstrukcí a v letech 1901–1909 byla postavena podle návrhu architekta Josefa Fanty nová hlavní budova v secesním slohu. Dne 9. května 1974 tu byl zahájen provoz metra (stanice Hlavní nádraží) a v letech 1972–1979 vznikla nad jeho stanicí nová, na svou dobu velmi pěkná odbavovací hala, které ustoupila část dosavadních sadů.
 
Stavba: Rekonstrukce železniční stanice Praha hlavní nádraží
Investor: Grandi Stazioni Česká republika, s. r. o.
Vlastník budovy: České dráhy a. s.
Zhotovitel: Metrostav, a. s., Divize 9
Projektový manager: EC HERRIS, s. r. o.
Generálni projektant – sdruženi: Patrik Kotas – Atelier designu a architektury; Metroprojekt Praha, a. s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*