Kniha: Přehled judikatury ve věcech správního trestání

Publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti správního trestání, tj. přestupků a jiných správních deliktů; je v ní zařazeno též několik rozhodnutí, jež v přesném slova smyslu do oblasti správního trestání zatřídit nelze, avšak s touto oblastí úzce souvisejí. Sestavili Milan Podhrázký, Petr Lavický a Sylva Šiškeová.


Výběr zahrnuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Evropského soudního dvora, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Vrchního soudu v Praze, Vrchního soudu v Olomouci, jakož i krajských soudů, jež byla publikována ve sbírkách judikatury. U judikátů Nejvyššího správního soudu jde výlučně o rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce rozhodnutí tohoto soudu, tj. o rozhodnutí, na jejichž publikaci se většinou svých hlasů usneslo plénum jmenovaného soudu a která jsou určena k tomu, aby naplňovala funkci sjednocování judikatury.
Práce je systematicky členěna do pěti částí, jež jsou dále podrobněji strukturovány. Prvá část se zabývá obecnými otázkami správního trestání, druhá (zvláštní) se již věnuje konkrétním přestupkům a jiným správním deliktům na jednotlivých úsecích správního trestání, třetí procesním otázkám, čtvrtá soudnímu přezkumu a pátá výkonu rozhodnutí o pokutách. Pro lepší orientaci obsahuje kniha dva rejstříky: rejstřík věcný a rejstřík právních předpisů.

Přehled judikatury ve věcech správního trestání
sestavili Milan Podhrázký, Petr Lavický a Sylva Šiškeová
Praha: ASPI, 2006
vázaná, 824 stran

Knihu si můžete objednat na adrese http://obchod.wkcr.cz/.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*