Komunitní dům seniorů Malonty

Stavba vytváří jednopodlažní monoblok. Dvě krajní sekce jsou propojeny společným vstupním vestibulem uprostřed. V tomto prostoru se nachází i samostatná společenská místnost kruhového půdorysu. Vstupy do jednotlivých bytových jednotek jsou přes společné temperované prostory.

Objekt je řešen jako bezbariérový. Plánovanému využití stavby k bydlení osob s omezenou pohyblivostí a tělesným postižením jsou přizpůsobeny dispozice i vybavení bytů (madla na dveřích a v koupelnách s WC, sprchový kout ve spádu bez obruby, kuchyňské linky s pojezdem, umístění zásuvek a vypínačů, táhla na otevírání oken). Bezbariérový přístup je zajištěn jak na venkovní terasu, tak i do objektu po zpevněné ploše.

Stavba je postavena z vápenopískového zdicího systému KMB SENDWIX. Obvodové i vnitřní nosné stěny objektu jsou vyzděny tl. 240 mm a 175 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou z vápenopískového zdiva KMB SENDWIX tl. 115 mm. Obvodové zdivo je zatepleno izolací tl. 160 mm.

Pro zastřešení byly použity betonové tašky od stejného výrobce – KM BETA.

___

KMB SENDWIX

Přednosti systému spočívají v nadstandardních akumulačních, akustických a statických parametrech. Díky vysoké pevnosti zdicích prvků (15 až 25 MPa) lze dosáhnout výrazně menších tlouštěk nosných stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy. Akustický útlum stěn tl. 240 mm dosahuje hodnoty u vzduchové neprůzvučnosti Rw až 57 dB. V kombinaci se zateplovacími systémy dosahují obvodové stěny vysokých tepelněizolačních hodnot (tepelný odpor R až 8,30 m2K/W, součinitel prostupu tepla U až 0,12 W/m2K). Požární odolnost materiálu splňuje vysoké požadavky třídy A – nehořlavé. Přesné rozměry jednotlivých cihelných bloků umožňují velmi přesné zdění na lepidlo. Rovný povrch stěn je vhodný pro aplikaci tenkovrstvých omítek a přímé lepení obkladů a zateplení. Díky přesným rozměrům lze dosáhnout velmi příznivé pracnosti a zkrátit tak dobu výstavby.
Vápenopískové cihly lze použít pro obvodové i vnitřní zdivo. V interiéru se dá užít jak pro nosné, tak výplňové dělicí stěny. Pro výše uvedené vlastnosti jsou vápenopískové cihly ideálním materiálem pro vyzdívání tepelněizolačních vícevrstvých obvodových stěn.
___


Investor: Obec MALONTY
Autor: Ladislav Nováček / atelier LT, s. r. o.
Dodavatel: VIDOX, s. r. o.
Zastavěná plocha stavby: 1120 m2
Obestavěný prostor: 5160 m3
Celkové náklady: objekt 23,5 mil Kč, zpevněné plochy 2,5 mil. Kč
Kapacita stavby: I ETAPA – 12 samostatných bytových jednotek, společné prostory (společenská místnost a vestibul), kotelna a skladové prostory
Foto: Ondřej Mika

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2018, str. 88-89Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*