Konference: KONSTRUKCE 2012

Výroční konference České asociace ocelových konstrukcí a Generálního shromáždění ČAOK
4.-5. října 2012
My Hotel, ulice 21. dubna 657, 691 44 Lednice

Z programu
Okruh 1 – Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství
â?? Rekonverze plynojemu ve Vítkovicích na multifunkční aulu (Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Vladimír Janata, Excon),
â?? Tribuny fotbalového stadionu v Chomutově (Ing. Vladimír Špicar, SKÁLA & VÍT, Ing. David Jermoljev, Excon),
â?? Qatar steel – Electric melting plant (Ing. Miloš Šatka, Hescon),
â?? Využití měření vlastností větru a odezvy konstrukce při navrhování a posuzování (Ing. Jiří Lahodný, Ing. Vladimír Janata, Ing. Stanislav Pospíšil, Excon),
â?? Označování ocelových konstrukcí značkou CE – norma ČSN EN 1090-1 (Ing. Dušan Stavinoha, Česká asociace ocelových konstrukcí),
â?? Elektrárna Počerady – Nový zdroj (Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Jindřich Beran, Ing. Jan Štolc, Excon),
â?? Nové prvky v konstrukcích větrných elektráren (Zdeněk Vašek, Jan Abrahamčík, Andrej Škandera, ArcelorMittal Commercial Long CZ),
â?? Plánování údržby nátěrů (Ing. Dalibor Fiala, Hempel Czech Repulic),
â?? International Galvanizing Awards 2012 (Ing. Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven),
â?? Příspěvek k problematice bezpečnosti ocelových konstrukcí ze žárově zinkovaných stavebních dílců (Ing. Vlastimil Kuklík, Wiegel CZ žárové zinkování),
â?? K integraci statického výpočtu do požárně bezpečnostního řešení stavby (prof. Ing. František Wald, DrSc., ČVUT Praha),
â?? BIM v pracovním procesu od statických počtů po výrobní dokumentaci v praxi (Ing. Robert Krňávek, AB Studio C+E, s. r. o.),
Okruh 2 – Mosty
â?? Financování dopravní infrastruktury (Státní fond dopravní infrastruktury),
â?? Připravované stavby na železnici (Ing. Milan Kučera, Správa železniční a dopravní cesty),
â?? Integrované obloukové mosty (prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři),
â?? Trojský most v Praze – výroba a montáž ocelové konstrukce (Ing. Jindřich Hátle, Metrostav),
â?? Výroba a montáž železničního mostu Berlín – Pankow (Ing. Jan Svoboda, MCE Slaný),
â?? Železniční most přes Bečvu v km 183,974 – rekonstrukce žst. Přerov (Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby),
â?? Most přes Ohři u Lokte na silnici R6 – ocenění European Steel Bridge Award 2012 (Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., VPÚ DECO PRAHA).
 
Organizační zajištění
KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Monika Dvorščáková
Tel: 596 771 560, 733 530 695
 
podle podkladů pořadatele

 

Program, přihlášku a podrobné informace naleznete zde.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*