Konference Městské inženýrství 2014

19. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2014 s tématem Školství a město. 
6. června 2014
Kongresový sál hotelu Thermal v Karlových Varech


Program
â?? Transformace montované školy v Saalfeldu-Gorndorfu (Durynsko) – Dipl.-Ing. Thomas Brückner,
Ingenieurkammer Thüringen;
â?? Energetická sanace a využití obnovitelných energií při výstavbě škol – Dipl.-Ing. Aloys Graw, Planungsbüro Graw (VBI);
â?? Konverze ve Würzburgu (Bavorsko) – rozšíření univerzity a nová městská čtvrť – Dipl.-Ing + Ing. (grad.) Norbert Böhm, architekt (BayIK);
â?? Energeticky účinné školské a sportovní stavby v souvislosti s rozvojem města (Sasko) – Dr.
Karsten Vietor, společník a ředitel společnosti „Am Königswald“, Dresden;
â?? Fakulta informatiky a informačních technologií STU v Bratislavě – od ideového návrhu po kolaudaci – Ing. arch. František Kaločay, Ing. František Solár, Ing. Ján Jakubov;
â?? Modernizace školských zařízení, investiční procesy v životním cyklu školských zařízení (Karlovarský kraj) – Mgr. Pavel Janus, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov;
â?? Provoz a infrastruktura Německé školy v Praze (ČKAIT) – Ing. Pavel Kvasnička, ČKAIT Praha;
â?? Vysokoškolský areál ČVUT Praha a jeho koncepční rozvoj (ČKAIT) – Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., FA ČVUT Praha, ČKAIT Praha;
â?? Městské prostředí a školská zařízení ve vztahu k městskému inženýrství (ČSSI) – Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, ČSMI.

Konferenci pořádá  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s inženýrskými komorami Slovenska, Bavorska, Saska, Durynska a VBI Deutschland.
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
podle podkladů pořadatele

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*