Kouřový hlásič musí mít každý nový rodinný či bytový dům

Fotogalerie ke článku (1)

Kouřový hlásič ARGUS

Kouřový hlásič ARGUS
Celá fotogalerie (1)

Hlásiče kouře ARGUS společnosti Schneider Electric.

Od 1. července 2008 začne platit vyhláška „O technických podmínkách požární ochrany staveb“ (zákon 23/2008 sb.), která nařizuje vybavit nové bytové domy, rodinné domy, ale i stavby pro rodinnou rekreaci zařízením autonomní detekce a signalizace, tedy tzv. hlásiči kouře.
K nejmodernějším a nejspolehlivějším produktům z této oblasti patří hlásiče kouře ARGUS společnosti Schneider Electric.

Ochrana životů a zdraví je hlavním důvodem zpřísnění nového stavebního zákona. Podle statistik zemře při požárech téměř 70 procent lidí v nočních hodinách, protože ve spánku jsou čichové smysly člověka utlumeny. Podle Roberta Šimčíka ze společnosti Schneider Electric pracují kouřové hlásiče na principu rozptylu záření na částicích kouře a jsou tak schopny detekovat kouř dříve, než je jeho koncentrace nebezpečná lidem. Varovná signalizace tak včas zareaguje na vznikající požár.

Kouřové hlásiče Argus splňují nejpřísnější bezpečnostní a jakostní normy a jako německý výrobek mají i certifikaci VdS. Nejnovější generace produktů této značky navíc vyhoví i přísným kritériím uživatelů z hlediska designu (kombinace bílé barvy a hliníku). Všechny kouřové hlásiče Argus jsou vybaveny barevnými LED diodami a pulzující zvukovou signalizací (cca 85 dB ve vzdálenosti 3m od přístroje). Jednotlivé typy hlásičů kouře této značky se pak liší druhem napájení, zdrojem mohou být buď baterie nebo elektrický proud 230 V.

Výhodou produktů Argus je jejich jednoduché síťové propojení. „U rozlehlejších domů je nutné zapojit více hlásičů, které mezi sebou vzájemně komunikují. To znamená, že objeví-li se kouř ve sklepních místnostech, hlásiče se postupně spustí až například do podkroví domu, kde jsou ložnice,“ vysvětluje Robert Šimčík.

Kouřovými hlásiči Argus přitom mohou být vybaveny i starší domy či byty, kde již nelze jednotlivé prvky propojit klasickými elektrickými kabely. Hlásiče Argus Connect napájené bateriemi jsou mezi sebou spolehlivě propojeny pomocí zabezpečené frekvence na 868 MHz. Jakmile hlásič zjistí kouř, vyšle rádiový signál ostatním kouřovým hlásičům a ty spustí včas alarm tak, aby by dostatek času na opuštění objektu.

Kouřové hlásiče je nutné umístit vždy v části bytu či domu vedoucí směrem do únikové cesty, přičemž se instalují zpravidla doprostřed místnosti, ale vždy alespoň 50 cm od stěn, střešních trámů či nábytku. V halách nebo chodbách o maximální šířce 15 m nesmí být vzdálenost mezi kouřovými hlásiči větší než 15 m. Podle vyhlášky tak musí být byty či domy s plochou větší než 150 m vybaveny více hlásiči. Hlásiče kouře nesmějí být instalovány v místnostech, kde je průvan.

Hlásiče kouře rozhodně nejsou nákladnou investicí vzhledem ke službě, kterou prokazují. Nejjednodušší verze kouřových hlásičů Argus Basic přijde na 545 korun, přičemž nainstalovat si jej zákazník může sám, u větších rodinných domů lze pořídit síť hlásičů Argus Connect zhruba od 4 000 korun.

Více se o kouřových hlásičích Argus můžete dočíst zde


Profil společnosti Schneider Electric
Nadnárodní koncern Schneider Electric se orientuje zejména na domovní elektroinstalace, technologii budov, průmysl, energetiku a infrastrukturu . Poskytuje řešení a služby v oblastech rozvodu elektrické energie, automatizace a řízení, slaboproudých systémů a přenosu dat.

V oblasti domovních elektroinstalací je cílem společnosti Schneider Electric poskytnout konečnému uživateli maximální bezpečnost a komfort v každodenním životě. Proto nabídka firmy obsahuje domovní vypínače a zásuvky, přístroje pro ochranu obvodů proti zkratu a přetížení, ochranu osob před úrazem elektrickým proudem, ochranu majetku proti vzniku požáru a vlivu blesku. Společnost Schneider Electric rovněž dokáže zajistit úspory provozních nákladů, každodenní pohodlí a líbivý vzhled domovní elektroinstalace. V rámci moderních trendů směřujících k vybavení domů a bytů firma poskytuje nejnovější řešení rozvodu audia, videa a dat v domácnostech.

Zdroj: TZ Schneider Electric v ČR, 10.6.2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*