KSASTUDENY: Museion

Nízkoenergetický dřevěný prefabrikovaný rodinný dům s expozicí železničního muzea

Místo: Břeclav
Investor: soukromý
Autoři: ksa studeny / Ján Studený, Maroš Bátora
Spolupráce: Laco Bartko
Profese: ksa studeny + Karon, s. r. o.
Dodavatel: Karon, s. r. o.
Subdodavatel dřevěných panelů: Novatop
Zastavěná plocha: 150 m2
Užitná plocha: 255 m2
Obestavěný prostor: 950 m3
Projekt: 2009–10
Realizace: 2011–12
Náklady: cca 6 mil. Kč
Foto: archiv ksa studenyAkcelerátorom domu v Břeclavi boli tri činitele:
1. zadanie v programe definovanom investorom, 2. pozemok, ktorý predstavoval vzťah k okoliu a 3. súvislosti s nadstavením energetickej úspornosti obálky. Každý z nich sa na projekte podieľal svojím dielom a stavba bola podmienená ich vzájomným previazaním.
A) program domu je nekonvenčný – vznikol na objednávku investora, železničiara z viacgeneračnou rodinnou tradíciou. Zadanie definoval ako museion – múzeum železníc, ku ktorému nakombinoval vlastné rodinné bývanie. Spojenie tak odlišných programov generovalo vo vývoji projektu neštandardné postupy a riešenia. Prestupmi dvoch sfér vznikli medzipriestory a 'iné' formy priestorov v rodinnom dome.
B) pozemok – dom je osadený v zadnej časti rodičovskej usadlosti pani. Tvorí mu protipól na opačnej strane pozemku a medzi nimi je záhrada. Pôvodný dom je umiestnený v uličnej zástavbe, v štvrti rodinných domov z predvojnového obdobia, blízko brehu rieky. Zo záhrady sme vyčlenili lichobežníkový pôdorys a stavbu sme umiestnili pozdĺž cesty, opretú o štít susedného domu. Dom je posledný v uličnej rade a svojou orientáciou sa prihovára k susednej samostatne stojacej vile na opačnej strane.
C) záujem o energetickú náročnosť stavby je prirodzeným prejavom súčasnej situácie. V istom štádiu zasiahol aj vývoj nášho projektu a postupne sa preklopil k radikálnej polohe pasívneho štandardu. Dôsledkom bolo, že časom nám ostal len malý priestor k obhajobe iných, než užívateľských kritérií domu, či technických postupov stavby.

Ďalším z činiteľov, ktorý bol prítomný a ovplyvnil stavbu bol schvaľovací proces projektu. Prvý projekt s konkávnym oknom do átria nebol akceptovaný úradmi pre nesplnenie podmienok lokálnej vyhlášky (dvojpodlažný dom s červenou sedlovou strechou). K reštartu sme preto využili zjednodušenú formu ohlásenia stavby, pri dodržaní max. zastavanej plochy 150 m2. To nás donútilo dodržať kompaktný objem a jasnejšie artikulovať vnútorné členenie.Pre stavbu sme použili montovanú panelovú konštrukciu z dreveného masívu – prejavuje štruktúru domu svojou prítomnosťou v interiéri – ostáva pohľadová. K nej sú osadzované výplne otvorov a obklady hygienického príslušenstva. Steny delia pôdorys na priečne sekcie – byt do záhrady, zmiešaný stredný trakt so schodiskom a hygienickým zázemím a výstavné priestory s pracovňou k štítovej stene. Strešná terasa je kľúčovým momentom domu – popisuje geometrické súvislosti a orientuje výhľad smerom k rieke.

Ján Studený

Publikováno v časopise Stavba 2014/2, s. 32-35


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*