Kulturně-společenské centrum s radnicí v Kohoutovicích

Přehlídka diplomových prací České komory architektů 2016
První cena a Hlavní cena společnosti Schindler: FA VUT, vedoucí práce David Mikolášek

Autorská zpráva:
Moje interpretace sídelního útvaru se pohybuje na hraně vesnice a sídliště. Dualita, jež zde dává do kontextu starou rostlou zástavbu a panelové sídliště jako místo se svou výjimečnou identitou. Identita založená na vzájemné disharmonii tvořící jeden fungující celek, kdy jedna část doplňuje druhou a na opak. Akce vyvolává reakci. Kulturně společenské centrum s radnicí jako hlavní nositel této myšlenky o vzájemné koexistenci hledající průnik mezi svojí historií a budoucností. Místo s přesahem, které má za cíl reflektovat jak dnešní, tak výrazně i budoucí potřeby města a městských částí, nezbytné pro kvalitní žití a využívání. Projekt implementuje stávající radnici umístěnou na hranici původní zástavby, ale zároveň v přímém kontaktu s druhým typickým prvkem celého území, a to panelovou zástavbou. Dvojitost, jinakost, rozdílnost jako neslučitelná součinnost tvořící jedno těžiště, jedno místo. Persona grata.

Hodnocení poroty: Návrh porotu na první pohled zaujal svým jasným pojetím časového rozvrhu rozvoje vybraného území. Porota dále ocenila, že věcná prezentace návrhu řeší v realistické časové ose jak komplexní problémy, tak úpravy či vznik nových dílčích objektů. Autor navrhuje postupnými zásahy dotvářet stávající urbánní strukturu, čímž přirozeným způsobem může dosáhnout možnosti identifikace obyvatel s centrem nově vytvořené městské části. Návrhem konkrétního společenského domu, který je rozpracován i v detailu, autor dochází k realistické koncepci, která řeší jednotlivé časové vrstvy urbanistických struktur v území. Díky symbióze velkého a malého měřítka propůjčuje autor městské části novou identitu a čitelné nové centrum, navazující na historické jádro obce. Věcný návrh je přitom z grafického hlediska pojat originálním svěžím až vtipným způsobem.

Výstava diplomových prací je přístupná v pražském sídle České komory architektů až do 18. listopadu 2016. V následujících měsících budou studentské práce, jež postoupily do 2. kola, vystaveny i na vysokých školách a dalších akcích ČKA. Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.  

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*