Lávka přes Chrudimku

Most převádí chodce a cyklisty přes řeku Chrudimku na trase mezi centrem města a parkem Na Špici.
Realizace stavby probíhala zhruba 90 metrů od ústí do Labe.
Spodní stavba lávky je umístěna v tělese sypaných protipovodňových hrází. Jejich koruna je široká 3 – 4 metry a občas se využívá pro pojezd mechanizace při údržbě hrází. Vzhledem k charakteru zemin a pro minimalizaci ovlivnění tělesa hrází bylo zvoleno hlubinné založení s kombinací mikropilot a tahových zemních kotev.

Nosná konstrukce
Koncepce nosné konstrukce vycházela z konfigurace terénu a nutnosti zajistit průplavný profil pod mostem. Nosnou konstrukci tvoří dvojčité nosníky z lepeného lamelového dřeva třídy GL 24h. Příčníky a svislice ve formě tuhých polotrnů jsou ocelové. Mostovku tvoří ocelové podélníky z válcovaných profilů a příčné dubové pochozí fošny. Uložení konstrukce bylo řešeno pomocí ocelových čepů osazených do čepových desek kotvených na spodní stavbě.
Hlavním nosným prvkem mostu jsou obloukové nosníky o rozpětí 44,0 m. Nosníky byly navrženy jako lepené lamelové dvojčité, proměnné výšky. Šířka nosníků je 2 x 240 mm lamely + vnitřní mezera, minimální výška ve středu rozpětí je 1430 mm, v podporách 1870 mm. Jednotlivé části dvojčitého nosníku jsou propojeny v ocelových tuhým polorámech a ve třetinách rozpětí dílčích polí dřevěnými vložkami.
Spoje v konstrukci jsou řešeny prostřednictvím ocelových svorníků. Na vnějším líci svorníky včetně podložek vystupují z líce prvku, na vnitřní průchozí straně byly zapuštěny do profilu.
Tvar a stabilitu hlavních nosníků zajišťují ocelové příčné polorámy. Ty tvoří příčníky z válcovaných profilů, svařované uzavřenými svislicemi. Na příčníky jsou navařeny styčníkové plechy pro připojení podélníků a podmostovkového ztužení. Podélníky jsou z ocelových válcovaných profilů prostě uložených na rozpětí dílčích polí.
Prostorové ztužení zajišťují diagonální táhla z tyčoviny, která jsou vedena v úrovni dolního pásu příčníku a jsou připojena na příčníky a prostřednictvím typového kruhu i vzájemně.
Lepené hlavní nosníky jsou z modřínových lamel, ochrana materiálu byla řešena impregnací a vícevrstvým nátěrovým systémem. Horní líc nosníků překrývá oplechování z hliníkového poplastovaného plechu. Přes něj byla na příčných latích osazena „stříška“ z dubových fošen na pero a drážku s přesahem a okapničnou. Mezi nosníky byl ponechán prostor 150 mm pro možnost dostatečného ofukování dřevěných ploch.

Autorská zpráva

Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant: Atelier M1 architekti s.r.o.;  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Délka přemostění: 42,700 m
Délka mostu: 51,70 m
Délka nosné konstrukce pole č.1 – 44,50 m
Rozpětí jednotlivých polí pole č.1 – 44,00 m (osa čepů uložení)
Šířka průchozího prostoru 2,50 m
Šířka mostu 5,20 m (opěra č.1 a opěra č.2)
Šířka nosné konstrukce max. 3,840 m
Stavební výška: 330 mm (ve středu rozpětí); 840 mm (v uložení)
Zatížení mostu 5,0 kN/m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    a jaké pak má lávka převýšení? normové? pro chodce nebo spíše jako skokanský můstek.už jste se po ní prošli v zimě?zdolali vrchol a pak dobrzdili konec? Nestaví se náhodou lávky dle nějakých norem a pro lidi?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*