Lékárna Mladá Boleslav

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi je pavilonová stavba se všeobecnou lékařskou péčí. V předpolí nemocnice byla v místě dosluhující stávající lékárny navržena novostavba se stejným účelem. Architektura nové lékárny navazuje na stávající zástavbu „nemocniční zdi“. Pomáhá jasně definovat nároží a předprostor vstupu do mladoboleslavské nemocnice. Architektonický návrh pracoval s jednoduchou koncepcí linie „stuhy“ spojující tvarově výrazné nadpraží nároží a zvýšený parapet podél rušné ulice. Významným a čistým detailem je použité tvarosloví prosklené fasády s ohýbanými skly v nároží, přidávající hravost a jemnost.

Objekt je rozdělen do dvou samostatných částí pouze se společným zásobovacím vstupem. Jedná se o lékárnu včetně přípravny léčiv, skladovacích prostor a zázemí, a o prodejnu zdravotnických potřeb s vlastním zázemím. Provozy na sebe navazují v podélném směru objektu. Všeobecně se jedná o stavbu malého charakteru, která je první fází možné revitalizace předprostoru nemocnice.

Barevnost exteriéru vychází z koncepce jednoduchosti – hliníkový lehký obvodový plášť reprezentuje antracitově šedá barva, plochy kontaktního pláště pak bílá hlazená omítka. V interiéru je celek doplněn o betonový odstín podlahových materiálů – dlažby ve veřejných částech a povlakových podlah v neveřejných. Celek je akcentován limetově zelenou, použitou pouze na orientačních prvcích a výrazných nábytkových plochách.

Oblé nároží je v interiéru akcentované umístněním obdélných zapuštěných svítidel kolmo na fasádu podél celé uliční fronty. Odkaz „stuhy“  se odráží i v nábytku, kde limetová linie táry vytváří hranici mezi zákazníkem a lékárníkem. Motiv „zeleného kříže“, označení lékárny, se propisuje na šuplících oficíny. Zbytek interiéru je řešen převážně v bílé a světle šedém odstínu „betonu“.

Autorská zpráva  

Autor: OBERMEYER HELIKA a.s. –  Ing. arch. Ondřej Míčka, Ing. arch. Jan Žlábek
Spolupracovníci:
Ing. Jiří Houda, Ing. arch. Milada Červenková, Ing. arch. Vít Dušek, Ing. Diana Pražáková
Adresa: tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav
Zastavěná plocha: 300 m2
Projekt: 2013–2014
Realizace: 2015–2016

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*