Loděnice FTVS UK Praha 7-Trója.

Fotogalerie ke článku (6)

Loděnice FTVS UK Praha 7-Trója.

Loděnice FTVS UK Praha 7-Trója.

Loděnice FTVS UK Praha 7-Trója.

Loděnice FTVS UK Praha 7-Trója.

Situace

Situace

Přízemí

Přízemí

2 NP

2 NP

Řez příčný

Řez příčný
Celá fotogalerie (6)

Dostavba východní části objektu

Adresa: ul. Vodácká, Praha 7-Trója
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Autor dostavby: Jan Mužík (autor 1. etapy: Jiří Lasovský)
Projektant: Stanislav Sobota
Dodavatel: PROXIMA, a. s.
Termíny: projekt 2003, realizace 2004 — 2006
Plocha stavebního pozemku: 6790 m2
Zastavěná plocha dostavby: 890 m2
Celková podlahová plocha dostavby: 1700 m2
Celkový obestavěný prostor dostavby: 8388 m3
Náklady:
obnova 1. etapy po povodni 17,4 mil. Kč,
dostavba 68,2 mil. Kč

Nosná konstrukce: novostavba: ocelová, skelet; existující konstrukce: mont.žb skelet + zděná
Výplně otvorů: dřevěné, hliníkové

Foto: Jan Mužík


Projekt a realizace první etapy výstavby loděnice TJ Vysoké školy Praha se datují po roce 1988. Dokončena byla tehdy západní část loděnice, východní část byla realizována pouze částečně (byla provedena spodní stavba) a severní zděný objekt zázemí byl realizován v hrubé stavbě.
Po zásadním poškození západní části loděnice během povodní v roce 2002 bylo investorem rozhodnuto o její stavební obnově (realizace 04/2003) a byl přehodnocen stavební program pro dostavbu východní části. Při návrhu dostavby byly zachovány celkové základní rozměry stavby a zhruba bylo dodrženo i její výškové uspořádání.
Původní západní část loděnice funguje jako sportovní klub, obsahuje sklad lodí, dílny, kanceláře, šatny, sociální zařízení se saunou a několik pokojů pro ubytování hostů. Nová část obsahuje tělocvičnu 15x24m, posilovnu, šatny se zázemím, zázemí pro správce, ubytovnu s pokoji hotelového typu pro 45 osob a restauraci (cca 80 míst) se zázemím. Provoz východní části lze oddělit od provozu sportovního klubu.
Objekt je umístěn v zátopovém území v linii protipovodňového valu, na který je také spojovací lávkou napojen. Přístup k objektu je zajištěn pobřežní komunikací, na kterou je napojena slepá obslužná komunikace vedená na východní straně objektu. Ta umožní zásobování restaurace ze severní strany objektu, po jejích stranách budou situována parkovací stání s propustným povrchem. Hlavní vstupy (do stávající loděnice i do tělocvičny) jsou umístěny z jižní strany — od řeky.
Základní tvar původní západní části loděnice — přízemní objekt s podkrovím — je prodloužen a zakončen kolmým křídlem tělocvičny s plochou střechou. Dvoupodlažní objekt zázemí na severní straně je opatřen novou fasádou.

Publikováno ve Stavbě č. 6/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*