Mařena 2012

Tradiční happening studentů Fakulty architektury VUT.
Letošní téma Mařeny je „Zavaleni odpadem“. Společnost se utápí v nadprodukci věcí, které použijeme třeba jen jednou a pak je vyhazujeme. PET lahev je symbolem této marnosti. Odpad se produkuje všude. V neposlední řadě právě v architektuře. Předměstí našich měst je zavaleno architekturou katalogových snů. Čím barevnější, tím lepší, čím více vikýřů, tím šťastnější život.
Pro téma je příznačná i výzdoba budova fakulty architektury, kterou můžete od pondělí 5.11. vidět na školních chodbách (Poříčí 5, Brno). Akci doprovází řada přednášek od 5. do 12.11.


Program:

Pondělí 5.11.
19:00 gutgut (SK)

Úterý 6.11.
18:00 ALEXANDER ROMER (FR)

Středa 7.11.
19:00 OV-A (PHA)

Čtvrtek 8.11.
18:00 NACHÁZEL ARCHITEKTI (PHA)

Pátek 9.11.
18:00 H3T (PHA)

Pondělí 12.11.
19:00 AllesWirdGut (AT)

Mařena:
Čtvrtek 15.11
17:00 průvod k oslavě významných architektonických památek města Brna
20:00 vyvrcholení v klubu FLÉDA -TŘÍDĚNÍ ODPADU!

Mařena je tradiční happening studentů Fakulty architektury. Nikdo v podstatě neví, co Mařena doopravdy znamená a za jakých okolností vznikla, ale její zákonitosti si studenti mezi sebou předávají už dlouhá léta. Vždy ji pořádají studenti čtvrtého ročníku, kteří mají poslední semestr před bakalářskou prací. Ústřední roli však hrají studenti prvního ročníku – tímto procesem (křtem) jsou přijati do akademické obce.

Letošní téma Mařeny je „Zavalení odpadem“. Společnost se utápí v nadprodukci věcí, které použijeme třeba jen jednou a pak je vyhazujeme. Naše domovy jsou zavaleny smetím, které doopravdy nepotřebujeme. PET lahev je symbolem této marnosti. Lidstvo vyrábí plasty a konec světa nejspíš nastane, až se jimi všichni udusíme. Nejde ale jen o ekologii. Odpad se produkuje všude. V neposlední řadě právě v architektuře. Předměstí našich měst je zavaleno architekturou katalogových snů. Čím barevnější, tím lepší, čím více vikýřů, tím šťastnější život. A pár sádrových trpaslíků na zahradě jen posvěcuje tento sen o ráji.

Příznačná, je pro období Mařeny, je i výzdoba budova fakulty architektury, která je vždy podřízena ústřednímu tématu. Letošní organizátoři se snažili využít materiály, které by jinak skončili v koši. Měsíc před Mařenou sbírali kelímky z brněnských menz, vymývali je a připravovali struktury, které můžete již od pondělí 5.11. vidět na školních chodbách. Shromažďovali také PET lahve, staré noviny, ruličky od toaletních papírů, plechovky a jiné. Použili zbytky ze stavební činnosti na fakultě a vytvořili z nich mobiliář. Třicet nových židlí ze starých parket je nyní nově k dispozici ve školním baru. Poslání letošní Mařeny zní: „ I recyklováním a šetrnějším životem je možno vytvořit kvalitu!“
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*