Malá hala O2 areny

Hala O2 universum je urbanisticky koncipována jako jeden celek spojený s O2 arenou, která má kruhový půdorys. O2 Universum vytváří uliční frontu k přiléhající Českomoravské ulici. Jižní fasáda je koncipována s předsazenou dostavbou nástupních prostor a architektonicky výraznou markýzou se zrcadlovým podhledem. Takto část objektu akcentuje nástup do kongresového centra a dotváří uliční frontu tvořenou Galerií Harfa.

Objekt má čtyři podlaží., z toho dvě podzemní. Jeho architektura navazuje na charakter, materiály a barevnost velké arény, v detailu užívá současné materiály.

Nosná konstrukce stavby je primárně železobetonová, strop nad třemi největšími sály tvoří ocelová konstrukce. Nad největším sálem zároveň tvoří podlahu dalších dvou sálů. Naopak nad jedním ze sálů je ocelová konstrukce umístěna nad původní vynášenou železobetonovou deskou. Další ocelovou konstrukcí je markýza u vstupu. Nenosné dělicí konstrukce jsou primárně zděné. Bylo zde využito i atypických hrázděných stěn tvořených ocelovými sloupky, mezi které je vložena železobetonová stěna. Pro oddělení O2 universa a O2 areny byla použita akustická sádrokartonová příčka s oboustranným trojitým záklopem a akustickou izolací.
 
Autorská zpráva
Dostavba malé haly O2 areny získala titul Stavba roku 2020

Investor: Sazka, a.s., prostřednictvím dceřiné společnosti BESTSPORT, a.s.
Autor a projekt: ATIP, a.s. – Vladimír Vokatý, Martin Vokatý, Jiří Vít
Koncepce dopravy: Jiří Lebeda, ADO
Stavebně technické řešení: Helika, a.s.
Návrh scénické technologie: Jindřich Smetana
Dodavatel: Metrostav a.s., Syner, s.r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*