Mateřská a Waldorfská škola v Semilech

Místo pro novostavbu se nachází nedaleko soutoku Jizery a Olešky. Obě školky zde již sídlí ve třech objektech, postavených na počátku osmdesátých let, jejich uspořádání je však pro současné potřeby nevhodné a technický stav nevyhovující. Stavba je navržena jako jednopodlažní pavilon s přehledně uspořádanou dispozicí kolem vnitřního atria. Stavební program definoval požadavky pro dvě školky se samotně přístupnými zahradami, avšak se společným provozním a technickým zázemím. V návrhu je kompaktní pavilon umístěn blíže k sousedící střední škole, takže minimalizuje zpevněnou plochu pro parkování a dělí zahradu na dvě samostatné části. Kolem atria jsou uspořádány prostory s oddělenými provozy obou škol, provozně-technického zázemí s kuchyní a prostory vedení škol. Do atria je vložena víceúčelová místnost, která může sloužit jako tělocvična nebo pro společenské akce. Atrium je chráněným prostorem, kde se na jeho ochozu i pod širým nebem mohou odehrávat činnosti každodenního života, ale také například víkendová setkání dětí a jejich rodin. Při konáních takových akcí lze atrium propojit se zahradami. Každá ze tříd má flexibilně oddělitelný prostor herny od prostoru pro spaní, přímo a přehledně je napojena na šatnu, toalety, kuchyňku, zázemí pro učitelku, sklad hraček a lůžkovin. Provozně-technické zázemí a administrativa školy jsou v severně orientované části objektu.

Konstrukci domu tvoří dřevěný skelet na podkladu efektivně optimalizovaného rastru 8 x 8 m, v některých polích se zkrácenými rozpony 6 m resp. 4 m (atrium). Spojité vazníky a na nich uložené stropnice z lepeného dřeva vynášejí plochou střechu.

Orientace vůči světovým stranám umožňuje ekologický a ekonomicky nenáročný způsob vytápění, přirozené větrání okny a prosvětlení téměř všech částí objektu denním světlem. Nuceně odvětrány budou pouze prostory sociálního zázemí a kuchyně. Zdrojem tepla pro vytápění bude sestava několika kusů tepelných čerpadel typu vzduch-voda. Koncové topné elementy tvoří podlahové topení a desková tělesa v kancelářích, zázemí a v prostoru údržby. Pro ohřev TUV budou sloužit solárně termické kolektory, umístěné na střeše. Přebytky tepla budou ukládány do akumulačního zásobníku.

Autorská zpráva

Autor: studioLIBRE, Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. arch. Jiří Vojtěšek
Investor: Město Semily
Zastavěná plocha: 1720 m2
Obestavěný prostor: 5443 m3
Roční potřeba tepla na vytápění: ověřena výpočtem QH,nd = 60609,7 kWh/rok = 218,2 GJ/rok. Měrná potřeba tepla EA: 23 kWh/(m2.rok) Při řádném provedení skladeb tepelně-izolačních vrstev jednotlivých částí stavby je splněna hodnota 25 kWh/(m2a).
Realizační náklady: 7000 Kč/m3, přičemž zadavatel očekává splnění maxima nákladů na realizaci ve výši 35 mil. Kč vč. DPH.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*