Mateřská škola v Nové Bělé

Investor stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá
Autoři: Martin Chválek, Ondřej Stuchlý / OSA projekt, s. r. o., Ostrava
Generální dodavatel: EKOBAU INVEST, a. s.
Projekt: 11/2012
Realizace: 4/2014-6/2015
Zastavěná plocha: 918 m2
Obestavěný prostor: 4314 m3
Realizační náklady: 22,7 mil. Kč
Fotografie: Jan Zavadil

Přízemní objekt mateřské školky má tvar písmene U s otevřením na jih, kde je situováno dětské hřiště. Vytváří se tak soukromý parter pro děti, který je zvukově i vizuálně oddělen od blízké místní komunikace. Chráněný dvůr by měl fungovat jako přirozené centrum dění využívané ke hrám, učení a sociálním kontaktům. Budova je osazena mezi stávající vzrostlou zeleň, která bude vhodně doplněna novou výsadbou. Celková kapacita mateřské školy je 72 dětí. Mateřská škola je navržena jako trojtřídní s vlastní kuchyní.

Budova školky má téměř atriový charakter. Zvnějšku je vymezena provětrávanou fasádou z kompaktních desek v různých barevných odstínech, která je v „atriu“ doplněna o dřevěnou fasádu (thermowood). Atraktivitu nádvoří doplňuje rozlehlá markýza a pergola, které tvoří útočiště při nepřízni počasí. Hlavní prosklené plochy jednotlivých tříd jsou umístěny na fasádě přilehlé k tomuto pomyslnému dvoru a vytváří tak příjemnou atmosféru a vizuální komunikaci mezi jednotlivými třídami. Jedno z křídel objektu slouží pro nezávislý provoz jedné z tříd, které může v případě nižší obsazenosti přerušit provoz a snížit tak provozní náklady.

Všechny prostory jsou zařízeny účelně, s důrazem na praktickou stránku prostoru a její variabilitu. Barevné řešení prostor je navrženo v kombinaci více barev (červené, oranžové, žluté a zelené). Většina barev nepřímo navazuje na venkovní vzhled mateřské školy. Na podlahy je téměř ve všech hlavních prostorech navrženo přírodní linoleum v různých barevných odstínech. Pouze v technickém zázemí, kuchyni a sociálních zařízeních je navržena dlažba. Ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí přispívá dostatečná plocha okenních otvorů, nucená výměna vzduchu a kvalitní akustický podhled. Zádveří je řešeno funkčně – s mobilní lavičkou a uzamykatelnou vitrínou. Na podlahu je použita barevná čisticí zóna. Vlastní třídy jsou rozděleny na dvě části – pracovnu (jídelna) a hernu (noclehárna), oddělené od sebe posuvnou stěnou. Z každé třídy je přímý přístup do sociálního zařízení, které je řešeno v barvách navazujících na barevné řešení třídy. Většina povrchů stěn a stropů je řešena v bílé barvě.

KMB SENDWIX
Konstrukční systém objektu je navržen jako stěnový podélný. Při návrhu byl kladen důraz na kvalitu a stabilitu vnitřního prostředí, se kterou souvisí také nepřehřívání vnitřních prostor v létě a dobrá akumulace tepla v zimě. Z těchto důvodů byl zvolen zdicí systém s velkou tepelnou kapacitou. Stěny objektu jsou vyzděny z vápenopískových kvádrů SENDWIX na vysokopevnostní lepicí maltu. Tloušťka nosných stěn je 240 mm. Normalizovaná pevnost vápenopískových bloků v tlaku je 15 MPa, pevnost malty 10 MPa. Zdivo je vyztuženo pomocnou tahovou výztuží pod okenními parapety. Založení všech stěn je provedeno na vápenopískový izolační blok (první vrstva), který eliminuje tepelný most mezi stěnou a základovou konstrukcí. Vnitřní dělicí příčky jsou zděny z vápenopískových bloků v tloušťkách 115 a 175 mm.

Stropy jsou kombinované. Překlady nad vnitřními i vnějšími stěnovými otvory jsou řešeny dvěma způsoby dle konkrétního zatížení překladu. První způsob představuje osazení systémových prefabrikovaných překladů z vápenopískových tvarovek doplněných o ocelovou výztuž zalitou betonem. Druhý způsob představuje provedení železobetonového monolitického překladu.
Martin Chválek a Ondřej Stuchlý, OSA projekt ve spolupráci s KM Beta

Publikováno v časopise Stavba č. 04/2015, str. 62-63

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*