Mateřská škola Waltrovka

Pozemek byl vymezen komunikacemi pro pěší mezi bytovými domy areálu Waltrovka. Mateřská škola je umístěna při jeho severním okraji tak, aby zbylá část parcely umožňovala optimální využití pro zahradu v části jihovýchodní a dopravu v klidu a parkování v části severozápadní. 

Školka je dvoupodlažní, má čtyři třídy pro 4 x 18 dětí. Herní prostory a teras se obracejí k jihovýchodu. Budova má jeden hlavní společný vstup, zádveří a vstupní halu se schodištěm, ze které je přístup do všech pobytových místností dětí (vždy přes šatnu) s vlastním zázemím. Jednotlivé třídy je tak možné provozovat nezávisle na sobě. Stravování dětí je v rámci školky řešeno z dovážených hotových jídel. Pro tento účel je vymezena přípravna v přízemí s výdejem do jednotlivých tříd, do patra pomocí dvou jídelních výtahů. 

Hmota stavby kopíruje zaoblený tvar pozemku a pěší komunikaci na severu, po stranách je symetricky zakrojena do špičky. Budova tak vzdáleně připomíná siluetu ptačích křídel či letadla, čímž reaguje na původní průmyslové využití areálu Waltrovky. Fasádu tvoří ze severu a severovýchodu svislý dřevěný obklad z mořeného borovicového dřeva, ošetřeného metodou Thermowood. Dřevěné profily jsou kotveny k podkladnímu roštu s provětrávanou mezerou a minerální tepelnou izolací, chráněnou černou difuzně otevřenou fólií. Část fasády obrácené do zahrady školky tvoří standardní kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu a s probarvenou silikonovou omítkou světle šedé barvy. Velkoformátová francouzská okna v jižní fasádě umožňují přímý výstup na terasy i do zahrady. V horním patře je možnost přímého výstupu z heren na balkon a též do zahrady venkovním ocelovým schodištěm.
Na západní straně je parkoviště s prostorem pro zásobování, s přímým napojením na hlavní vstup do objektu.

Konstrukční a stavební řešení
Budova má železobetonový monolitický skelet s železobetonovými monolitickými obvodovými stěnami a stropy a zděnými vnitřními nenosnými příčkami z dutinových keramických tvarovek. Založena je na železobetonové desce s vyztuženými pasy pod nosnými stěnami a pilíři. Celá základová konstrukce je podepřena piloty s ohledem na nevyhovující únosnost podloží z historických navážek.

Materiály, výrobky, technologie
– Fasádní obklad ze svislých dřevěných profilů Thermowood, povrchová úprava olej
– Dřevěná velkoformátová okna s izolačními trojskly
– Atypické ocelové venkovní schodiště a další zámečnické prvky – zábradlí, vstupní markýza, olemování zastřešení balkonu aj.
– Obklady stěn hygienického zázemí pobytových místností dětí z barevné mozaiky 5 x 5 cm
– Akustické podhledy v pobytových místnostech dětí a vstupní hale
– Dětské hřiště z probarveného tartanového povrchu se zadaným grafickým vzorem
– Komplexní řešení technologií vnitřního prostředí stavby – centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací, dohřevem a dochlazováním přiváděného vzduchu, přívodní a distribuční vzduchotechnické potrubí v pobytových místnostech ze snadno čistitelných textilních výustí, podlahové vytápění v rámci celé budovy; možnost nezávislého odděleného provozu jednotlivých oddělení MŠ
– Akumulační nádrž na zadržování dešťové vody, využitelné pro závlahu zahrady

Autorská zpráva
Foto: Ing. arch. Lubor Sladký a Kudivani Photography


Autor: S.H.S architekti – Lukáš Holub, Lubor Sladký, Jan Rybář, Vladimíra Holubová

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*