Mendelova univerzita postavila dva nové pavilony

(ČTK) – Areál Mendelovy univerzity v Brně-Černých Polích se rozrostl o dva nové pavilony. Jeden spojuje jídelnu, studovnu a další provozy, druhý poslouží hlavně výzkumu a výuce v oblasti technologie potravin, rybářství, pěstování rostlin nebo chovu zvířat. Celkové náklady činí 619 milionů korun, většinu peněz poskytla Evropská unie. Generálním projektantem je Arch.Design, navázal na architektonickou studii ateliéru Chlup (doplněno Stavbaweb).

MZLU v Brně - Pavilon M, Studijní a specializované laboratoře Agronomické fakulty, skleníky, celoškolský server a menza. (zdroj: Ateliér Chlup)
"Výstavou pavilonů získává Mendelova univerzita moderní zázemí pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost v biotechnologických oborech,"
řekl dnes novinářům ministr školství Petr Fiala. Celkem oba pavilony skýtají více než 11.000 metrů čtverečních plochy. Místo se našlo také pro velkokapacitní akvária, školní pivovar, sladovnu a pekárnu.

V místě stavby při Drobného a Erbenově ulici dříve byly čtyři starší objekty. Svou velikostí ani technickým vybavením nevyhovovaly současným požadavkům na výuku a výzkum. Univerzita je proto nechala zbořit. V těsném sousedství stojí moderní pavilon Q s knihovnou, archivem a učebnami. Navrhl jej stejný architektonický tým (Ateliér Chlup – doplněno Stavbaweb).

Pavilon s označením X je novým středobodem celého areálu. Ve vstupním podlaží na úrovni terénu je studovna a tři učebny. Nahoře mají studenti a učitelé jídelnu organického tvaru s prosklenou obvodovou stěnou a dřevěnými stínícími lamelami.

Druhý z pavilonů nese jméno zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela a zkrácené označení M. Usídlí se v něm například ústav, jehož oblastí zájmu je rybářství. K výzkumu a výuce potřebuje akvária, nádrže a složité zázemí pro filtraci vody. Škola v budově umístí také třeba skleníky, malé muzeum, pitevnu a prostor pro masnou výrobu.


Doplněno Stavbaweb:
ArchDesign: Mendelu (původně MZLU) – biotechnologické pavilony M a X
Zadáním zakázky bylo zpracování projektové dokumentace na novostavbu dvou biotechnologických pavilonů (ozn. M a X) v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Architektura objektu vycházela z původního koncepčního návrhu Ing. arch. Chlupa z Ateliéru Chlup. Projektová dokumentace se zpracovávala ve stupních pro stavební povolení, výběr dodavatele a realizační dokumentace. Zakázka byla zpracována v ateliéru A1 pod zkušeným vedením Ing.arch. Pavla Plška. Architektonické řešení objektů v rámci zpracovávaných stupňů PD mělo na starosti trio kmenových architektů – Radek Novotný, Jiří Dřevikovský a Veronika Medková.

Pavilon M je koncipován účelově pro převažující výzkumnou a badatelskou činnost s přímou návazností na výuku. Objekt je konstrukčně řešen s použitím nosného monolitického skeletového systému doplněného montovaným obvodovým sendvičovým pláštěm. Pavilon má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Vstupy pro studenty a návštěvy do všech ústavů jsou centralizovány do kryté pasáže s vertikálním propojovacím výtahem a schodišti. Na střechu severní části nového pavilonu je umístěn reprezentativní ovál s jednacími sály.

Pavilon X je svojí polohou v rámci celého areálu předurčen být centrálním bodem života univerzity. Pavilon je členěn na podzemní technické podlaží s univerzitní serverovnou, vstupní podlaží se studovnou a 3 učebnami a 2. nadzemní podlaží s jídelnou a výdejnou jídel. Zázemí gastroprovozu bude z provozních důvodů spojeno se zázemím výdeje jídel ve stávajícím pavilonu O krytou lávkou. V ustupujícím 3NP je umístěna strojovna vzduchotechniky a chlazení a zázemí výdejny jídel. Nejvýraznějším prvkem objektu je prostorové řešení 2NP s výrazným organickým tvarem jídelny zdánlivě levitující nad prostory studovny a učeben. 2NP je příjemného oválného tvaru s celoprosklenou obvodovou stěnou, která je zastíněna z jihovýchodu, jihu, jihozápadu a západu vnějším vertikálním dřevěným stínícím roštem, který tvoří dominantní vizuální prvek objektu.


Kapacitní údaje:

Zastavěná plocha: 4 883 m2
Plocha řešeného území: 10 194 m2
Obestavěný prostor: 62 941 m3
Hrubá podlažní plocha: 13 717 m2
Čistá podlažní plocha: 11 862 m2

Ing. arch. Pavel Plšek – vedoucí projektu
Ing. Věroslav Gregor – autor článku

(zdroj: eZpravodaj ArchDesign)

Související články:


 


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*