MiTek — konstrukce se styčníkovými deskami

Fotogalerie ke článku (1)

MiTek — konstrukce se styčníkovými deskami

MiTek — konstrukce se styčníkovými deskami
Celá fotogalerie (1)

Konstrukcí se styčníkovými deskami je možno využívat pro nosné střešní konstrukce různých druhů staveb - rodinnými domky (s využitelným i nevyužitelným podkrovím) počínaje, přes zastřešení budov občanského charakteru, velkorozponové střechy průmyslových a skladových hal a supermarketů, až po nejrůznější atypické dřevostavby a nosné ramenáty atypických tvarů monolitických železobetonových konstrukcí (převážně používané na dopravních stavbách — mosty, apod.).

V rámci komplexních dodávek v oblasti dřevostaveb vyrábíme stěnové dílce, tj. panely = dřevěné rámy s jednostranným opláštěním z desek OSB, které se používají převážně v bytové výstavbě — rodinné a bytové domy (i vícepodlažní). Jsme tedy schopni dodat a smontovat tzv. „hrubou“ stavbu rodinného domu (pouze nosné konstrukce stěn, stropu, krovu) dle dodaného projektu (samozřejmě při dodržení určitých konstrukčních zásad pro konstrukci dřevostaveb). Tyto dodávky jsou vhodné i pro svépomocnou výstavbu rodinných domů.
Systém styčníkových desek přišel do Evropy koncem 60 let z USA a velmi rychle zde našel uplatnění pro svoji jednoduchost, spolehlivost a snadnou použitelnost ve stavební výrobě, převážně pro nosné střešní konstrukce.
 
Hlavními konstrukčními prvky jsou:
* dřevěné přířezy z fošen tl. 50 mm až 100 mm a výšky (která vychází ze statického návrhu) od 80 mm až 220 mm, řezivo samozřejmě musí svou kvalitou odpovídat platným předpisům pro navrhování dřevěných konstrukcí, tj. třída SI.
* styčníková deska, tj. ocelová deska s prolisovanými trny, jejíž tloušťka činí 1 až 2 mm, která se v každé tloušťce vyrábí v širokém sortimentu. Standardní desky jsou proti korozi chráněny oboustranným pozinkováním, pro speciální konstrukce, tj. interiérové konstrukce a konstrukce umístěné v agresivním prostředí, je možné navrhovat styčníkové desky z nerezavějící oceli
Dřevěné přířezy se na montážní lince sestaví „na tupo“ a nosnost spoje je zajištěna zalisováním styčníkových desek.
Součástí licence MiTek je kvalitní software, který nám umožňuje řešit v podstatě libovolné tvary střešních vazníků a různé tvary střech. Pomocí tohoto software se řeší jak vlastní statické řešení jednotlivých prvků střešní konstrukce, tak i samotná výrobní dokumentace potřebná pro vlastní výrobu (tj. pořezové schéma včetně konstrukčního uspořádání styčníků). Vazníky jsme schopni navrhnout a realizovat na max. rozpětí 30 m. Každá zakázka se řeší individuálně. To znamená, že na konkrétní tvar a zatížení střechy software hledá vždy optimální tvar hlavních nosných prvků, řeší statický výpočet, dimenzuje řezivo a styčníkové desky. Po zadání tvaru střechy a dispozičního uspořádání hlavních nosných prvků software sám generuje jejich tvary (obrysy), které zůstanou zachovány i při dílčích konstrukčních úpravách jednotlivých prvků. Počítač rovněž kalkuluje spotřebu řeziva a styčníkových desek, což jsou výchozí parametry pro určení ceny jednotlivých konstrukčních prvků a následně i celé komplexní dodávky nosné konstrukce střechy.
 
Výrobní zařízení:     
- počítačem řízená přesná úhlová a zkracovací pila
- deskový lis Mark VI
- impregnační vana
 
Na úhlové pile se vyrábí dřevěné přířezy, ze kterých se skládají jednotlivé prvky střešní konstrukce.
Deskový lis Mark VI, tj. visutá deska o rozměrech 4,8x30 m, nad a pod kterou pojíždí lis s lisovací hlavou o velikosti 1,2x4,5 m, slouží k zalisování styčníkových desek v jednotlivých styčnících. Sestavením konkrétních tvarů vazníků na lisovací desce a jeho zajištění ocelovými dorazy je zajištěna geometrická přesnost převážně při opakované výrobě vazníků.
V impregnační vaně realizujeme preventivní ochranu řeziva proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Před vlastní výrobou konstrukčních přířezů se řezivo máčí v impregnační vaně v roztoku s předepsaným poměrem přípravku LIGNOFIX E - Profi Color a vody. Impregnační přípravek je ekologicky i hygienicky nezávadný, což je doloženo schvalovacím rozhodnutím č. 08 - 97 - 0005 Státní zkušebny č. 227.
 
Hlavní výhody systému MiTek jsou v nízké ceně, přesné a rychlé montáži, v možnosti řídit kvalitu výroby a impregnace. Systém máme certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha rozhodnutím č. 050-007252. Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 máme certifikován u: CQS č. 2152/2003
 
Technické a materiálové možnosti
Systém MiTek umožňuje realizovat nosné prvky zastřešení v podstatě libovolného tvaru do maximálního rozpětí 30 m bez vnitřních podpor. Tvarová variabilita není v podstatě ničím omezena a systém umožňuje řešit sedlové vazníky s využitelným i nevyužitelným podkrovím, mansardy k sedlovým střechám nebo přímo mansardové vazníky, pultové vazníky, obloukové (resp. mnohoúhelníkové) vazníky, vzepjaté vazníky, rovnopasé vazníky, apod.
Systém si dokáže poradit s mnohdy velice členitým tvarem střechy, tj. dokáže bez větších problémů řešit valby, polovalby, napojení střech s různými sklony, rizalety, vikýře a ostatní nestandardní prvky.
Dopravu konstrukcí zastřešení zajišťujeme nákladními automobily přímo na stavbu. Samozřejmě zajišťujeme veškerý servis související s dopravou, jako je např. obstarání povolení Policie ČR v případě, že se jedná o nadrozměrný náklad, zajištění nutných doprovodných vozidel a zaplacení všech souvisejících poplatků.
Z výše uvedeného způsobu dopravy střešních konstrukcí na stavbu vyplývá i omezení hlavních rozměrů prvků střešní konstrukce. Maximální výška jednotlivých prvků střešní konstrukce (tj. dopravní šířka) by neměla překročit 4,2 m při dodržení maximální délky prvku do 18 m. Při větších výškách je nutné konstrukční prvky zastřešení rozdělit tzv. „po výšce“, což má však velice negativní vliv na výslednou cenu konstrukce zastřešení.
 
 
 
 
Výrobce:       
KASPER CZ, s. r. o.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*