Mladá Boleslav bude při výstavbě spolupracovat s ČVUT

Mladá Boleslav bude v budoucnu při stavbě různých projektů spolupracovat se stavební fakultou ČVUT Praha. Rámcovou dohodu o spolupráci dnes podepsali tajemník fakulty Jan Gazda a náměstek primátora Adolf Beznoska. Podobnou smlouvu s konkrétním městem uzavírá fakulta vůbec poprvé.

„Z této smlouvy, která je uzavřena na dobu neurčitou, nevyplývají pro město žádné finanční závazky. Naopak tento důležitý dokument garantuje městu v případě potřeby odborné konzultace s vysoce kvalifikovanými odborníky a profesory v oboru stavebnictví,“ řekl Beznoska. Tato spolupráce se podle náměstka městu již osvědčila například při hledání nových řešení při výstavbě opěrné zdi v areálu vysoké školy Na Karmeli. Konzultace s odborníky z ČVUT také pomohly řešit technické problémy při problematické rekonstrukci zimního stadionu.“ V obou případech se nejen podařilo najít vhodné stavební řešení, ale také výrazně snížit náklady investičních akcí,“ podotkl Beznoska. Do budoucna hodlají obě strany spolupracovat například při řešení problémů kolem skládek odpadů nebo při budování protipovodňových hrází. „Při hodnocení našich výzkumných záměrů vznikla nová situace, kdy nejde už jenom o počet publikací a vědeckých výstupů, ale také o to, aby co naše závěry byly co nejrychleji převáděny do realizace,“ vysvětlil ředitel výzkumného záměru Udržitelná výstavba na stavební fakultě Ivan Vaníček. Jelikož v posledních letech máme velice dobrou spolupráci s městem Mladá Boleslav a protože se rýsují i další projekty, ve kterých bychom mohli naše závěry využít, proto jsme našli tuto formu spolupráce, dodal. Nově uzavřenou smlouvou obě strany deklarují svůj zájem na vzájemné spolupráci ve čtyřech základních okruzích: výstavba na brownfields, udržitelná výstavba budov, využití odpadů pro novou výstavbu, interakce staveb s přírodními katastrofami jako jsou povodně, sesuvy nebo požáry. „Na základě této rámcové smlouvy hodlají obě strany uzavírat na konkrétní případy vzájemné spolupráce samostatné smlouvy, ve kterých budou specifikovány i finanční otázky,“ dodal Beznoska.

 

 

Zdroj: Zpráva ČTK, 25. srpna 2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*